Access Bars® – Семинар (21.07)

Access Bars® – Семинар (21.07)

Што ќе научите на семинарот Access Bars®?

Access Bars® семинарот е еднодневен семинар од 8 часа. Вашиот Access Bars® фасилитатор ќе ви обезбеди содржински прирачник и детални шеми на главата за да ви помогне во учењето на Access bars® и станувањето Access Bars® практикант на крајот на еднодневниот курс. Додатно за учењето на Access bars® , прирачникот е преполн со техники кои го менуваат животот, прашања и процеси од Access Consciousness. Овој курс е многу повеќе од учење на нов енергетски модалитет… Понатаму кон истражувањето на прирачникот и на позициите на дланките за 32-те барс точки, ќе бидете поканети да се промените и да станете онакви какви сакате да бидете, а тоа е возможно!

Access Bars® е првиот семинар и предуслов на Access Consciousness. Откако ќе го завршите овој семинар, ќе можете да посетувате многу други семинари. За подетални иформации можете да погледнете на официјалната интернет страница на Access Consciousness.

Што е вклучено во семинарот Access Bars®?

  • Тренинг од лиценциран Access Bars фасилитатор или Access Certified фасилитатор;
  • Примање на две комплетни Access Bars сесии;
  • Давање на две комплетни Access Bars сесии;
    Следење на специјално инструкционо видео каде основачот Гери Даглас лично ја демонстрира техниката;
  • Содржински прирачник и детални шеми на главата.

Повеќе информации за методата на следниот линк: https://www.arslucida.mk/mk/metodi/access-bars-metoda/

Доколку се пријавите на целосната работилница за среќа и барс заедно ќе добиете попуст.

За повеќе информации и дополнителни објаснувања јавете се на телефон: 075 25 27 24 кај Елена или на мејл: contact@arslucida.mk

Закажете го своeто присуство преку формата долу.