Online Сертифициран Реики – Ниво 1 (28-29.03)

02Мај

Надмудри се себе си – циклус работилници (02.04)

02Мај

Сертифициран Реики курс – ниво 2 (04.04)

02Мај

Сертифициран Реики курс – ниво 3А (05.04)

02Мај

Надмудри се себе си – циклус работилници (09.04)

02Мај

Надмудри се себе си – циклус работилници (16.04)

02Мај

Надмудри се себе си – циклус работилници (23.04)

02Мај

Бесплатно инфо за Комуникациски вештини (24.04)

02Мај

Комуникациски вештини (работилница) (25-26.04)

02Мај

Надмудри се себе си – циклус работилници (30.04)

02Мај