Обука за регресотерапевти

22Мар

Retreat – Ohrid (yoga, spirituality health, vacation)

22Мар

Анксиозноста може успешно да се искорени и третира со енергетски сесии

22Мар

Влијанието на потсвеста во секојдневниот живот на човекот

22Мар

Самодоверба

08Апр

Енергетски третмани на далечина

01Јун

Децата зборуваат за минатите животи

12Окт

Слободата доаѓа одвнатре

12Окт

Сеќавањата ги наследуваме од нашите предци

12Окт

Направете место за вашиот идеален партнер

22Мар