Бесплатно инфо за Комуникациски вештини (24.04)

Бесплатно инфо за Комуникациски вештини (24.04)

Ars Lucida со задоволство ве информира за почеток на новиот циклус интерактивни едукативни работилници. Наредна работилница од овој циклус  ќе биде работилницата на тема:

                                       РАЗВИТОК НА КОМУНИКАЦИСКИ СПОСОБНОСТИ

Што е комуникација? – Одговорот на ова прашање не е така едноставен. Терминот комуникација потекнува латинскиот збор comunicare што значи заеднички да се соопшти нешто. Една од прифатените дефиниции е : Комуникација е двосмерен процес при  интеракција меѓу луѓето , во текот на  што зборуваме , активно слушаме и размислуваме. Исто така прифатена дефиниција за тоа што е комуникација е : Комуникацијата е пренос на информации од една на друга личност. Во суштина за задоволување на повеќето потреби на човекот , како и се она што не чини луѓе во својата основа  има комуникација. Било да работиме, или муабетиме со пријателите, или навиваме на утакмица … ние комуницираме. Човечката потреба за љубов и блискост  настанува како резултат на комуникација. Преку комуникацијата се запознаваме себе и го пронаоѓаме своето место и улога во општеството, учиме за другите . Многу луѓе во денешно време се соочуваат со низа потешкотии и предизвици во секојдневниот живот, како во професионалниот така и во личниот живот кои во својата основа се од комуникациска природа.

 

Како да ја унапредиме сопствената способност за комуникација? – Како ефикасно да се соочуваме со другите и подобро да се претставиме себе , своите идеи, животни вредности, интереси и цели, но и своите емоции и чувства, низ релација “лице во лице” со различни луѓе  во личната или професионална комуникација. Како да да ги  откриеме  и корегираме  сопствените комуникациски слабости и мани.

Ова се само дел од прашањата кои се обработуваат на оваа интерактивна работилница. Алатки кои се користат во оваа работилница се моќни алатки на клиринг техниката за личен развиток и тренинг на способности.  Се работи во формат на “дијада” , групна  за разбирање, како и т.н. “ЛИЛА група”,  што навлегува во доменот на квантана психологија.   Ваквиот начин на работа дава можност за практична искуствена работа и непосредни лични доживувања и увиди и личен напредок на оваа теме. Оваа работилница претставува извинредна можност за лична трансформација и напредување и усовршување на комуникационите вештини, како на професионален така и на личен план. 

 

Работилницата ја води :

Матоска Христинка,деи

Долгогодишен практичар на Клиринг методот за личен и професионален развиток. Покрај индивидуалните сесии, успешно учествува  во група за подршка – дијадни вечери за ментален и духовен фитнес. Повеќе од 4 години е дел  од тимот за  организација и спроведување на викенд работилници на различни теми од секојдневното човеково живеење , на почеток  асистенет на тренерот Десимир Д. Ивановиќ , подоцна како советник .  Учесник  е во интензив за директно искуство.  Во периодот 03-05. 2019г. организира дијадни вечери за ментален и духовен фитнес , како група за подршка. Како овластен проектант  од областа на електротехниката , заштита при работа, заштита на животната средина, енергетска ефикасност, заштита од појава на пожари , управување со човечки ресурси, има зад себе многу реализирани проекти, едукација на млади кадри, во сите овие инжинерски области но и попшироко во целокупното живеење. 

Работилницата се одржува во просториите на:

 Арс Луцида – Центар за личен и професионален развиток

ул. “Јордан Мијалков” бр.2 , 1 кат стан 2 Скопје

 

Котизација: 60

 

Дата на одржување : 03/04/05.04.2020г

Во петок на 03.04.2020г безплатно информативно  предвање

Во сабота и недела (04-05.04.2020г) работилница од 10-18часот

 

Контакт:

 Христинка  Матоска

 тел. 070 292617 :

E-mail: mhristina@yahoo.com;

 fb : Hristinka Matoska

 

Елена Антоновска

Тел: 075 252 724

Е-mail : contact@arslucida.mk

Fb : www.fb.com/arslucidamk