Индивидуални сесии – Читање и балансирање на АУРА

Индивидуални сесии – Читање и балансирање на АУРА

БИОФИДБЕК ТЕХНОЛОГИЈА

Апаратот „AURA VIDEO STATION 5.1“ им помогнал на илјадници луѓе да го запознаат сопствениот внатрешен свет и да го достигнат вистинскиот баланс и хармонија во сите области на животот.

ПСИХОЕНЕРГЕТСКА АНАЛИЗА на основа на податоците добиени од користење на најсовремениот апарат AVS 5.1 од областа на биофидбек технологијата која ги регистрира енергетските блокади во аурата и чакрите кои настанале од лоши мисловни и емоционални обрасци во текот на животот, стресот, лошите енергетски влијанија од туѓите мисли и други видови на лоши зрачења.

Овие блокади неминовно водат до:

 • хроничен замор (пад на животната енергија на повеќе нивоа), 
 • безволност, 
 • депресија, 
 • чувство на безнадежност, 
 • очај, 
 • несигурност, 
 • страв, 
 •  лоша комуникација, 
 • нарушени односи во семејството, 
 • работното опкружување, 
 • блокади во заработката, 
 • потполно отсуство на идеи за промена во животот кон саканиот правец.

Под едночасовна психоенергетска анализа се подразбира:

1. СНИМАЊЕ, ОТЧИТУВАЊЕ И ВООЧУВАЊЕ на енергетските блокади (дисбаланс на енергијата во АУРАТА и на одредени ЧАКРИ на основа на визуелниот приказ на ауричното поле во реално време (големина, боја на аурата, нивото на енергија во одредени чакри, графички приказ на енергетскиот статус, врзан за одредени животни ситуации од минатото и моменталниот став и начин на животот…)

2. ЕНЕРГОТЕРАПИЈА со Скаларни бранови во траење од десет минути (за тоа време, клиентот на апаратот-екранот ги гледа позитивните промени во своето аурично поле)

3. ЕНЕРГИЗИРАЊЕ НА АУРАТА (Енергетското засилување на аурата и отстранување на блокадите со помош на кристал, магнетотерапија, користење на природни суплементи, ароматерапија, позитивни афирмации, молитви)

4. ВЕЖБИ СО КЛИЕНТОТ (ментално-емоционални) со цел да се воспостави позитивна мисла и емоционална состојба (на екранот, клиентот набљудува во реално време, како одредени мислии влијаат на аурата и одредени чакри).

5. ОДРЕДУВАЊЕ НА ТИПОТ НА ЛИЧНОСТА на основа на боја на аурата и препознавање на неискористениот потенцијал кој, истотака, вистинки енергетски блокади (извештај на 10 страни со фотографија на аурата, совети и препораки за работа на себе).

6. ПРЕПОРАКИ НА ЕНЕРГОТЕРАПЕВТОТ за работа со клиентите на одредени емоции који се отчитуваат во одредени чакри како блокирана енергија.

СИЛНАТА И ХАРМОНИЗИРАНА АУРА Е ПРЕДУСЛОВ ЗА ЖИВОТ, ИСПОЛНЕТ СО ЗДРАВЈЕ, СРЕЌА И БЛАГОСОСТОЈБА!

ЗАКАЖЕТЕ ГО ВАШИОТ ЕДНОЧАСОВЕН ТЕРМИН!
НАПОМЕНА: Термините се пополнуваат брзо 🙂

Цена на индивидуалната сесија е 1.500 денари.

За закажување пополнете ја формата долу или контактирајте не на телефон: 075 25 27 24