Каталог

Значењето на Арс Луцида

Еден мал подарок за вас

Овој каталог беше осмислен да биде промотивен материјал, со информативна цел. Но, испадна не само тоа, туку и уметничко дело.

Заради убавината, љубовта и талентот вложен во него, а и корисните информации кои ги содржи за голем дел од нештата кои во Арс Луцида постојат и ги работиме, решивме да ви го подариме како наш придонес кон ситуацијата, за ваш бенефит и подршка.

Од него ќе може по нешто да се научи, да ги проширите своите видици, а секако и да најдете нови можности.

Го споделуваме од срце и веруваме дека ќе уживате во него.

Со љубов,
Тимот на Арс Луцида

arslcatalog