Бачови цветни есенции

Третирајте ја причината, а не е ефектот

38-те есенции се поделени во 7 поголеми групи. Секоја група е поврзана со конкретна емоција, па еве ги:

  • за страв
  • за несигурност
  • за недоволен интерес за сегашните околности
  • за осаменост
  • за пречувствителност на влијанија и идеи
  • за малодушност и очај
  • за прекумерна грижа за добросостојбата на другите


Цветните есенции можат да се земаат превентивно за да се спречи развојот на понатамошни проблеми со здравјето, или за време на конкретното нарушување (стрес, немир, шок итн.) или болест. Тие се природни и безбедни, немаат несакани последици и не создаваат зависност, што ги прави погодни за сите, вклучувајќи ги и растенијата и животните. Можат да се земаат одделно, или заедно со различни медицински или алтернативни методи на лечење.

Учењето за Бачовите цветни лекови не бара претходно знаење и секој може да ги користи. Д-р Едвард Бач го замислил овој систем за лечење како едноставен, лесен и слободен за користење, присутен во секое домаќинство за луѓето да можат самите да си помогнат.

На крајот на овој вовед, ви предлагаме да прочитате уште еден краток цитат од д-р Едвард Бач, бидејќи неговата мудрост може да нè замисли, може да ни го покаже патот кон разбирањето и исто така да ни даде храброст да ѕирнеме низ вратите кон нашето вистинско јас и да се потрудиме да се промениме на подобро...

„Бидејќи билките ги лекуваат нашите стравови, вознемиреноста, грижите, нашите грешки и неуспеси, нив треба да ги пронајдеме, и притоа болеста, без оглед каква и да е, ќе нe напушти. Според тоа, зад секоја болест се кријат нашите стравови, вознемиреноста, нашата алчност, нашите желби и одбивните работи. Ајде да ги пронајдеме и да ги излекуваме, а со нив ќе исчезнат и болестите од кои страдаме. При третирањето со овие лековити билки не се обрнува внимание на природата и на видот на болеста. Се третира личноста, така што болеста исчезнува со нејзиното подобрување, отфрлена поради подобрувањето на општата здравствена состојба. Познато е дека иста болест може да има различни ефекти кај различни луѓе; она што треба да се третира е ефектот, бидејќи тој ќе нe одведе до вистинската причина.“

- Д-р Едвард Бач