Невролингвистичко програмирање

Промената е процес, не е настан.

НЛП е извонреден сет на вештини кои можете да ги научите, применувате, а и најважно да станете многу, многу посвесни за себе и за се друго.

Намените и бенефитите на НЛП се бројни.

Личен развој

НЛП може да нѝ помогне да надминеме мали и големи предизвици во животот, без оглед дали тоа значи надминување на проблеми или зголемување на перформансите, на пример да:

 • Промениме, усвоиме и елиминираме одредени однесување
 • Избереме ментални, емоционални и физички состојби во секое време
 • Отстраниме ограничувачки убедувања
 • Комуницираме ефективно со другите и со себе
 • Пристапиме кон моќни интерни ресурси
 • Постигнеме сакани резултати
 • Живееме како што заслужуваме!
 • Access powerful internal resources
 • Get the results you want
 • Lead the life you want and deserve!


Во превод, да бидете она што сте, да правите што сакате и да имате што сакате, приватно или професионално.

Бизнис

НЛП е екстремно популарно во бизнис светот, каде се користат различни НЛП техники со цел постигнување на извонредни резултати и брзо:

 • унапредување на односите помеѓу вработените и менаџментот и мотивациското лидерство
 • градење доверба со вработените, клиентите и добавувачите
 • ефективна комуникација со вработените, клиентите и добавувачите
 • развивање на презентациски вештини кои создаваат вистинска конекција со публиката и ве позиционираат над конкуренцијата
 • водење на состаноци ориентирани кон акција – максимизирање на времето и резултатите
 • одбирање на вистинската личност за вистинската работа во вистинско време
 • користење на стратегии за да се зголемат можностите за купопродажба
 • совладување на напредни техники за преговарање и влијание
 • примена на ефективни техники за решавање на проблеми
 • оптимизирање на продажбата
 • отстранување на ограничувачките уверувања кај себе и тимот за постигнување на оптимални резултати.
Тоа значи:

 • Зголемена ефективност и продуктивност
 • Подобри работни перформанси
 • Повеќе време за фокус на резултати
 • Позадоволни и мотивирани вработени
 • Развој на вработените
 • Редуцирање на промените во работната сила
 • Позадоволни клиенти
 • Зголемено ментално и емоционално здравје.

Здравје

Конекцијата меѓу умот, емоциите и телото создава промени во здравствената состојба на човекот во зависност од интерната состојба, во позитивен или негативен правец. НЛП е вреден сет на техники кој може да им послужи и на здравствените работници и индивидуи кои се стремат кон севкупна добросостојба.

 • Го подобрува здравјето
 • Смалува стрес
 • Ја зголемува енергијата
 • Ја ангажира способноста на умот да го исцелува телото
 • Го менува менталниот склоп.