Shamanic Heart Healing therapy ®

„Ако срцето е отворено, духот ќе може да работи со тебе. Ако егото e присутно, нема да се случи исцелување“

SHH ® терапијатa користи два различни пристапи на исцелување. Кај првиот пристап имаме исцелување поддржано или водено од сочувствителни духови, додека кај другиот пристап исцелувањето го изведува Шаман кој е во директен контакт со спиритуалниот свет односно духовите.

„Било што и да правиме од вибрациите кои потекнуваат од Светиот простор во нашите срца, ќе има ефект.“

За време Shamanic Heart Healing therapy® се користат следниве техники:

 • Просветлување на срцето
 • Шаманска екстракција и отстранување на ентитети
 • Враќање на душата
 • Балансирање на целиот енергестки систем
 • Исцелување на далечина
 • SHH ® терапијата може да биде персонализирана или групна и може да се прилагодат на потребите и конкретната ситуацијата.

  Референци: https://www.shamanism.eu/what-is-shamanism/ http://www.awakening-heart.org/shh-workshop/shamanic-heart-healing

Закажи термин

Пополнете ги информациите во формата и закажете го вашиот термин

 • Телефон & Viber : 078 255 707

  Услуга и Време

  Ваши податоци