Wingwave® - коучинг

Веќе се случува...

Wingwave® не бара од клиентот да изведе „емотивен стриптиз“ со тоа што ќе зборува за своите проблеми и ќе ги анализира; наместо тоа, негативните емоции кои се цел на интервенцијата се пронаоѓаат на безболен начин, со миостатски тест. Поради ова, wingwave®-коучингот е особено корисен кога се работи со клиенти кои страдаат од синдром на посттрауматски стрес, вклучувајќи ги и жртвите од траума или малтретирање, како и оние кои страдаат од анксиозност, фобии и панични напади.

Трите главни подрачја на дејност на wingwave-коучингот во работата со клиентите се регулација на стресот, коучинг за успех и коучинг за убедувања. На пример, wingwave®-коучингот им помага на клиентите:

 • да направат промени
 • да ги подобрат своите способности и вештини
 • да ги активираат личните способности
 • да развијат добра психичка кондиција
 • да ги отстранат психичките и емотивните блокади
 • да се ослободат од стресот дома и на работното место
 • да ги постигнат личните цели
 • да се здобијат со самодоверба
 • да ја зголемат сопствената креативност, самоувереност и благосостојба
 • да бидат успешни при јавните настапи
 • да го намалат стресот од истоштеност, несоница и jet-leg
 • да ги отстранат блокадите како што се страв од летање, страв од одење на забар и сл.
 • да го контролираат својот однос кон храната и јадењето
За време на процесот на wingwave®-коучинг клиентот има целосна контрола врз самиот процес и може во секој момент да го продолжи или да го прекине. Коучот не инсистира на водење на процесот, што помага за успешно разрешување. Самите клиенти доаѓаат до своето лично разбирање и го градат патот кон целта според сопствените идеи, чувства и однесување.