ЗАПОЗНАЈ ГО ТИМОТ

Elena A

Елена Антоновска

Професионален сертифициран коуч акредитиран од Интернационалната коучинг федерација (ICF – PCC), тренер и сопственик на Ars Lucida.
Дознај повеќе

Pavel M

Павел Мише

Развој на бизнис и продукти
Маркетинг

Irena T

Ирена Трпинова
Реики Мастер

Регресотерапевт
Мајндфулнес коуч
Енерготерапевт
Инструктор по Медитација и Пранајама
Тренер за личен раст и развој

Ljupka M

Љупка Милева

Инструктор за Energy Work Мастер часови

Marija MPT

Марија Матоска Поп-Трпева

Административен менаџер
Комуникации и логистика

Bojana S

Бојана Шурбаноска

Графички и креативен дизајн