About Us

ЗАПОЗНАЈ ГО ТИМОТ

Elena A

Елена Антоновска

Професионален сертифициран коуч акредитиран од Интернационалната коучинг федерација (ICF – PCC), тренер и сопственик на Ars Lucida.
Дознај повеќе

Pavel M

Павел Мише

Развој на бизнис и продукти
Маркетинг

Енерготерапевт

Биорезонантна дијагностика и терапија

 

Ljupka M

Љупка Милева

Инструктор за Energy Work Мастер часови

Irena N

Ирена Нена

Енерготерапевт
Pranic Crystal Healing терапевт

Реики 888 мастер
Фасцилитатор за
Access Bars® и Reconnective Healing/Personal Reconnection

Bojana S

Бојана Шурбаноска

Графички и креативен дизајн

Despina P

Деспина Петровска

Административен асистент
Комуникации и логистика

Hristinka M1

Христинка Матоска

Клирер/Коуч
Регресотерапевт
Енерготерапевт

Velimir S

Д-р Велимир Савески

Биорезонантна дијагностика и терапија