Бачови цветни есенции

Третирајте ја причината, а не е ефектот...

Овој едноставен, но многу моќен метод на лечење, бил развиен од страна на д-р Едвард Бач (Edward Bach) во триесеттите години од минатиот век. Бач верувал дека болеста е резултат на конфликтот помеѓу целите на душата и постапките и погледите на личноста. Овој внатрешен конфликт, според Бач, води до негативни расположенија и до „блокирање на енергијата“, а со тоа предизвикува недостаток на „хармонија“, што доведува до физички болести. Системот од 38 цветни есенции го развил како алтернативен или комплементарен третман кој се користи за емоционални проблеми и болка, а воедно придонесува за подобрување на психичката и телесната состојба на поединецот. 38-те есенции се поделени во 7 поголеми групи. Секоја група е поврзана со конкретна емоција и тоа:

  • Страв;
  • Несигурност;
  • Недоволен интерес за сегашните околности;
  • Осаменост;
  • Пречувствителност на влијанија и идеи;
  • Малодушност и очај;
  • Прекумерна грижа за добросостојбата на другите.

Методот на Бач се базира врз меѓусебната поврзаност на телото, умот и емоциите и нивниот ефект врз севкупната здравствена состојба, вклучувајќи ги и телесните болести. Д-р Бач дошол до заклучок дека „Умот, како најделикатен и најчувствителен дел од телото, најпрецизно го покажува налетот и текот на болеста, така што неговата состојба се зема како водич при одбирање на лекот или на лековите што се потребни. За време на болеста се јавува промена на вообичаеното секојдневно расположение, кое добар набљудувач може да го забележи пред (а понекогаш и долго пред) да се појави болеста, при што навремениот третман би го спречил нејзиното појавување. „Дури и кога болеста е веќе присутна одреден временски период, расположението на болниот повторно ќе укаже на точниот лек“ – Д-р Едвард Бач, „Дванаесетте лечители“, издание од 1941 год.

Цветните есенции можат да се земаат превентивно за да се спречи развојот на понатамошни проблеми со здравјето или за време на конкретната состојба (стрес, немир, шок итн.) или болест. Тие се природни и безбедни, немаат несакани последици и не создаваат зависност, што ги прави погодни за сите, вклучувајќи ги и растенијата и животните. Можат да се земаат одделно, или заедно со различни медицински или алтернативни методи на лечење.

„Бидејќи билките помагаат да ги надминеме нашите стравови, вознемиреноста, грижите, нашите грешки и неуспеси, нив треба да ги пронајдеме, и притоа болеста, без оглед каква и да е, ќе нe напушти. Според тоа, зад секоја болест се кријат нашите стравови, вознемиреноста, нашата алчност, нашите желби и одбивните работи. Ајде да ги пронајдеме и да ги зацелиме, а со нив ќе исчезнат и болестите од кои страдаме. При третирањето со овие лековити билки не се обрнува внимание на природата и на видот на болеста. Се третира личноста, така што болеста исчезнува со нејзиното подобрување, отфрлена поради подобрувањето на општата здравствена состојба. Познато е дека иста болест може да има различни ефекти кај различни луѓе; она што треба да се третира е ефектот, бидејќи тој ќе нe одведе до вистинската причина“ – Д-р Едвард Бач.

38-те Бачови цветни есенции се подготвуваат од цветовите на различни диви билки и дрвја.

„Бидејќи се подготвуваат на посебен начин, тие претставуваат вибрациски есенции и функционираат на многу суптилно ниво. При третманот не постои генерализација – секоја личност се третира како посебен, единствен случај, без оглед на тоа дали постои вообичаен симптом или болест. Тоа што личноста се третира како една целина му дозволува на практикантот да ги открие најдлабоките извори и суштинските причини поради кои се појавило нарушувањето и да биде многу успешен во ослободувањето на патот кон здравјето – Dr. Edward Bach.

Персонализирани Бачови