Бачови цветни есенции

Исцелувајте ги вашите емоции, исцелувајте ја вашата физичка состојба...

Овој едноставен, но многу моќен систем на лечење, со кој многу успешно се враќа благосостојбата и здравјето, бил развиен од страна на д-р Едвард Бач (Edward Bach) во триесеттите години од минатиот век. Д-р Бач сметал дека во природата се наоѓа лек за секој проблем со кој се соочуваме. Затоа, тој го развил системот од 38 цветни есенции соодветни за лекување на различни видови на емоции, кои воедно придонесуваат за подобрување на психичката и телесната состојба на поединецот.

Овој систем се базира врз меѓусебната поврзаност на телото, умот и емоциите и нивниот ефект врз севкупната здравствена состојба, вклучувајќи ги и телесните болести. Д-р Бач дошол до заклучок дека „Умот, како најделикатен и најчувствителен дел од телото, најпрецизно го покажува налетот и текот на болеста, така што неговата состојба се зема како водич при одбирање на лекот или на лековите што се потребни. За време на болеста се јавува промена на вообичаеното секојдневно расположение, кое добар набљудувач може да го забележи пред (а понекогаш и долго пред) да се појави болеста, при што навремениот третман би го спречил нејзиното појавување. Дури и кога болеста е веќе присутна одреден временски период, расположението на болниот повторно ќе укаже на точниот лек.“ (д-р Едвард Бач, „Дванаесетте лечители“, издание од 1941 год.)

Суштината е дека преку следење и анализа на состојбата на умот и на емоциите, како и на погледот на светот на поединецот, гледани како симптоми кои се појавуваат на површината, може да се одреди кои цветни есенции треба да се земаат и со тоа нежно да му се даде подршка на поединецот низ процесот на закрепнување. Многу е важно да се нагласи дека закрепнувањето или исцелувањето не значи само отсуство на болест. Тоа има и длабоки последици врз разбирањето на причините на страдањето и води кон повторно откривање на нашата вистинска природа, што пак има пресудна улога во зачувувањето на здравјето и рамнотежата.

38-те Бачови цветни есенции се подготвуваат од цветовите на различни диви билки и дрвја. Бидејќи се подготвуваат на посебен начин, тие претставуваат вибрациски есенции и функционираат на многу суптилно ниво. При третманот не постои генерализација - секоја личност се третира како посебен, единствен случај, без оглед на тоа дали постои вообичаен симптом или болест. Тоа што личноста се третира како една целина му дозволува на практикантот да ги открие најдлабоките извори и суштинските причини поради кои се појавило нарушувањето и да биде многу успешен во ослободувањето на патот кон здравјето.

– Dr. Edward Bach