Биорезонантна дијагностика и терапија

Враќање на вибрационата рамнотежа на вашите органи

Методологијата на нелинеарниот систем ја користи најнапредната резонантна спектроскопска анализа, квантно резонантна анализа и акустична резонанта. Ја користеле научници од САД и Русија. Оттогаш, а и денес, оваа технологија константно се тестира и подобрува.

Последните истражувања изведени во лабораториите во САД, Русија, Јапонија и Германија покажуваат дека клетките, ткивата и органите кај биолошките системи имаат структура која поседува многу прецизни био-електрични карактеристики. Преку бројни тестови е покажано дека овие карактеристики драстично се менуваат во присуство на патолошки процеси.

Секој патолошки процес, причинител на некаква состојба, секоја девијација на хомеостазата има свој електромагнетен спектар. Во зависност од органот, НЛС се усогласува и се поврзува со фреквенцијата на електромагнетните импулси на тој конкретен орган. Така, апаратот ги чита импулсите на органите на личноста која се испитува, а потоа софтверот ги обработува примените информации и ги идентификува патолошките процеси во телото на клиентот.

Метатрон е систем на анализа, дијагностика и терапија која ја одредува моменталната состојба на ткивата и органите во телото. Овозможува превенција на здравјето или третирање на болести преку балансирање на фреквенциите на клетките или со подготовка на разни препарати.

Овој систем го претставува новиот концепт на „медицина на здравјето“, наместо постоечкиот концепт „медицина на болеста“ со значајно намалување на обидите за лекување и тестирањата на клиентите со, понекогаш, неповратни контраефекти.

Метатрон се состои од интерфејс, слушалки и резонантна комора. Управуван е од компјутер и софтвер. Софтверот ги содржи фреквенциите на сите органи и делови на телото и дозволува споредба и корекција.

Во текот на испитувањето клиентот седи на столица, без да ги прекрстува рацете и нозете. Слушалките кои се поставуваат на неговата глава емитираат и примаат сигнали од мозокот и од електричните импулси на органите. Овие сигнали не се аудио сигнали.

Секој орган има свој електромагнетен код, а компјутерот го анализира секој од овие кодови во автоматски мод или по наш избор. Метатрон креира здравствен картон за секој клиент и дозволува да се кореигираат електромагнетните дисбаланси и препорачува натуропатски третман. Метатрон е уникатен систем за анализа, дијагностика и терапија кој ја покажува состојбата на органите и ткивата, како и да:

 • Ја процени ефикасноста на некој третман во одреден временски период;
 • Превенира создавање на патолошки процеси и ги открива пред да настане пореметување во клетките;
 • Споредува ефикасност на одредени третмани и избира соодветен и најдобар третман;

Заради неговите исклучителни перформанси без ризик, денес Метатрон се користи во болници, клиники, центри за истражување, спортисти, центри за одржување на здравјето, диететичари, независни терапевти и индивидуалци. Се верува дека наскоро масовно ќе се користи во дијагностика, третирање и истражувања во медицината, а го нарекуваат и медицина на новото време. Принципите на НЛС апаратите се поставени во текот на 50-тите години од минатиот век кога се започнати истражувањата на полето на био-резонантноста.

Што сѐ можете да откриете со проверка на вашата здравствена состојба со користење на Метатрон?

 • На што сте алергични или чувствителни?
 • Која храна е добра за вас?
 • Во каква состојба се вашите телесни системи, органи, ткива, клетки и ДНК поединечно или целото ваше тело?
 • Статусот на вашиот имунитет.
 • Како на вашиот систем влијаат бактерии, паразити, габички или вируси?
 • Дали имате недостаток од некакви хранливи состојки?
 • Дали земате правилни суплементи?
 • Дали имате некакво воспаление во телото?
 • Зошто енергијата ви е толку ниска?
 • Зошто имате тешкотија да ја одржите тежината?
 • Зошто сте изморени?
 • Како вашиот начин на живот влијае на вашето здравје?
 • Кои се вашите генетски/кармички предиспозиции?
 • Дали имате тешки метали во телото?
 • Дали ви требаат антиоксиданси?
 • Дали вашите органи оптимално функционираат?

Бенефити од употребата на Метатрон НЛС во дијагностика и терапија?

Безбеден е. 

Не предизвикува болка, нема несакани дејства, нуспојави, радикални реакции, нема комплицирани зафати и било каква виолација на телото.

Брз е. 

За само еден час можете да добиете комплетна дијагностика на вашата здравствена состојба и терапија.

Ефективен е. 

Дава одлични резултати во подобрување на здравствената состојба за многу кратко време.

Прецизен е. 

Точноста во одредување на здравствената состојба достигнува 80%, во споредба со останатите методи.

Природен е. 

Во дијагностиката и третирањето со Метатрон се употребува само природната фреквенција на телото и не се вклучени синтетички средства, лекови, инекции, оперативни зафати и сл.

 

Безболен е. 

Метатрон емитира и прима фреквенции од телото со поставување на слушалки со специјален сензор на ушите, кои не предизвикуваат болка или било каква непријатност.

Неинвазивен е.

Во работата со Метатрон нема комплицирани зафати и било каква инвазивност на телото.

Значително намалени трошоци.

Она што можете да го постигнете со Метатрон ве чини многу помалку време и пари отколку било кој друг начин на дијагностика и терапија.

Искуството со Метатрон може да ви го промени животот и природно да ве доведе до состојба на совршено здравје и среќен, безгрижен живот.