Human Design - Методологија

„Не е важно што знаете. Важно е како живеете.“

Системот за Human Design, познат како Наука за диференцијација, е нов систем на себеспознавање кој се разликува од било кој друг систем што постои. Тој синтетизира аспекти од два вида на науки: античките набљудувачки системи на астрологијата, кинескиот I'Ching, хинду - брахмин системот на чакри, дрвото на животот од кабалистичката традиција со современите дисциплини на квантна механика, астрономија, генетика и биохемија.

Human Design е многу логичен, лесно разбирлив систем кој не бара да верувате во било што. Нуди единствен пристап кон личниот развој, работата и духовноста. Тој обработува теми како што се вашата лична перцепција, внатрешните механизми, диференцијацијата и внатрешниот авторитет. Овој јазик може да изгледа на прв поглед технички, но со негово разбирање нуди можност да истражите и да експериментирате со механиката на вашата природа и вашата свест која се развива со цел да живеете во изобилство и исполнет живот кој го имате на оваа земја.

Human Design ги користи вашите податоци за раѓање за да ја пресмета вашата табела за Human Design или BodyGraph. BodyGraph е графичка илустрација на енергетскиот проток во вашиот систем, план за тоа како функционирате и комуницирате со светот. Вашата табела за човечки дизајн ги содржи сите информации што ви требаат за да ги откриете клучните аспекти на вашата вистинска природа за да започнете со вашиот, личен експеримент. Буквално ви дава упатство за користење на вашиот живот на најисполнет начин.

Human Design зборува за вашата уникатност

Human Design е прирачник за вашиот живот. Во суштина ова е алатка за навигација која ќе ви даде можност за длабока трансформација преку која ќе го смените животот и ќе ви донесе прифаќање и љубов кон себеси.

Доследно на ова може да ви покаже како да ги направите вистинските избори во животот. Ова е начин да дозволите интелигенцијата на вашето тело да ве води. Донесувањето на одлуки засновани на она што е правилно за вас, наспроти донесување на одлуки преку вашиот ум, кои се секогаш под влијание на надворешното опкружување и кои не ја рефлектираат вашата единственост т.е. уникатност. Human Design може да ви покаже како да живеете како оригинално, уникатно битие, како што всушност и сте.

Познавањето на вашиот Human Design ќе ви помогне да ја разберете приказната за вашиот живот, вашите успеси, како и вашите неуспеси. Вашата табела може да ви покаже која е вашата внатрешна стратегија и авторитет и како да ги искористите при донесување јасни, сигурни одлуки кои водат до ваш сопствен успех. Неговата практична примена носи огромен потенцијал за подобрување и целосно исполнување на вашиот живот.