Коучинг

по The Art & Science of Solution Focused Coaching

од Erickson College of Canada

Коучингот е моќен пристап насочен кон наоѓање на решенија во процесот на помагање и поддржување на поединецот во неговото достигнување на сопствената извонредност. Коучингот претставува значајна и драгоцена соработка помеѓу коучот и клиентот; тој е креативен, предизвикувачки и мотивирачки разговор кој води кон трансформација и го насочува клиентот кон лично и професионално себеостварување во безбедна средина која дава подршка.

Една од најдобрите страни на коучингот е тоа што комбинира различни техники и методи, како НЛП, визуелизација, транс итн. кои го водат поединецот кон постојан раст и развој, учење и ефикасно работење и го подобруваат квалитетот на неговиот живот на сите полиња. Коучингот се темели врз принципите дека луѓето веќе ги имаат сите средства кои им се потребни, никој од нас не е „погрешен“ или „расипан“; позади секое однесување се крие позитивна намера, луѓето се ОК, промената е неизбежна и така натаму; коучингот му прави простор на клиентот да ги открие сопствената креативност, сопствените средства, потенцијали и цели и повторно да се чувствува цел.

Уште една многу важна карактеристика на коучингот (поради која и се вели дека е насочен кон пронаоѓање на решенија) е тоа дека коучингот не се занимава со конкретни проблеми или со „поправање“ на поединецот. Справувањето со проблеми или работата на развивање на нови вештини може да се појави во текот на процесот, се разбира. Главната цел на коучингот е доаѓањето до успех, промена и создавањето на предизвик кај поединецот или кај тимот, при што се поддржуваат неговите предности, се култивира неговата извонредност и се гради култура на високи перформанси со нов начин на размислување, чувствување и однесување/комуницирање, што му овозможува на поединецот или на тимот да се издигне над сопствените проблеми, лесно да изнајде решенија, да го насочи и правилно да го искористи знаењето во клучното поле на работа и да добие повеќе увид за самиот себе – за сопствените способности и сопствениот потенцијал.

Коучот не советува, не подучува, не нуди одговори и не е тесно врзан за контекстот, што значи дека на коучот не му се потребни детални информации околу работата која ја работи клиентот. Ова значи дека коучот може да работи со која и да било област и професија, секаде каде што е потребно да се подобрат перформансите, да се подигне нивото на свесноста или на личниот и професионален развој, често во многу краток временски интервал.

Коучингот е патување кое ќе го збогати секој аспект од вашиот живот. Чест ми е што ќе можам да работам со Вас, да Ве поддржам во потрагата по она што вистински го сакате за себе. Нашите коучинг сесии може да ги вклучат сите аспекти од вашиот живот, лични и деловни; вашите вредности, цели, работата, односите со другите, животниот баланс и секако целокупната исполнетост. Ќе работиме на зајакнување на нашиот однос така што тој во потполност ќе го поддржи вашиот напредок на сите нивоа.

Моите обрски кон Вас како клиент:

Ќе ве слушам и ќе го водам разговорот на начин да го разбудам најдоброто во Вас. Ќе Ви поставувам прашања кои ќе Ви помогнат да најдете сопствени решенија.Ќе Ви асистирам да ги дефинирате и достигнете сопствените цели. Ќе задржам висок степен на професионализам.

Секоја сесија ќе внесе дополнителна вредност на патот кон Вашиот успех.

Вашите обврски во улога на клиент:

Бидете отворени и искрени бидејќи само така ќе може да добиете максимум од нашата работа. Задржете интегритет, искреност и автентичност. Ваш прв приоритет, во нашата работа, треба да биде грижа за себе. Важно е да посветите посебно внимание на целокупниот систем ум-тело-емоции. Поставете си големи цели. Преземете одговорност за своите постапки и резултати.

Бидете отворени за нови можности. Експериментирајте со нови идеи. Ова понекогаш ќе оди лесно, а можеби некогаш ќе бара храброст да тргнете во непознато.

Како да добиете максимум од коучингот? Бидете подготвени. Искористете го коучот како ресурс но, не очекувајте одговори, јас нема да Ви кажам што треба да работите. Одговори ќе најдете само во текот на коучинг програмата. Уживајте во коучинг разговорите!

Дојдете подготвени за предизвици. Јас се обврзувам дека ќе Ве држам за збор, ќе ја почитувам Вашата визија и насоченост кон целите.

Вие сте личноста која ги донесува сите одлуки во текот на коучинг процесот и сте одговорен за сите акциони чекори кои се дефинираат во текот на коучинг проектот, како и за лични и деловни успеси. Коучингот може да го направи вашиот живот далеку подобар отколку што сте замислувале дека може да биде и може да ве доведе таму каде што секогаш сте сакале да стигнете. Некои од придобивките кои можат да се добијат преку коучинг се:

 • Откривање на вашето вистинско јас;
 • Препознавање и реализирање на сопствените цели, соништа, желби, таленти;
 • Поставување на приоритети;
 • Изразување на креативноста;
 • Конструктивно размислување, управување со емоциите, ефикасно однесување;
 • Воспоставување на лични вредности, сопствена визија и мисија во животот;
 • Водење на живот со значење и со цел;
 • Градење на успешни врски;
 • Стекнување на практично знаење и способности за донесување на одлуки;
 • Достигнување на рамнотежа;
 • Подобрување на перформансите, потенцијалите и ефикасноста;
 • Развивање на самодоверба и верба во сопствениот внатрешен глас;
 • Постигнување на успех на професионален план;

Коучингот може да се примени во најразлични ситуации во кои е потребен развој на личен или на професионален план, или пак решавање на состојби и проблеми од секој аспект на живеењето, како на пример: состојби на блокада, стрес, кризи во личниот или професионалниот живот, недостиг на мотивација, проблеми при водење на тимови, конфликтни ситуации итн.

Методи кои ги користиме во коучингот се:

 • НЛП-Невролингвистичко програмирање;
 • Wingwave®-коучинг;
 • PCM (Process Communication Model);

Топло ви препорачуваме да научите нешто повеќе за коучингот, да дознаете кои се вашите цели во работата со коуч и да не заборавате дека коучингот претставува една значајна врска. Помеѓу вас и коучот би требало да постои поврзаност која ќе ви одговара вам лично и во која ќе се чувствувате удобно.