Нехипнотичка регресија

Спознавање на сопствената сенка: Најдобар водич низ човечката темнина

Што е нехипнотичка регресија?

Во животот може да нѝ се случи да се најдеме некаде и одеднаш да нѝ се причини дека сè нѝ е познато и блиско. Честопати тоа е сеќавање од некој претходен живот, но воглавно тоа чувство не оди подалеку од обично препознавање. Ако доживееме нешто такво треба да имаме во предвид дека тоа не е случајно. Тоа што сме се нашле на такво место, сигурно има своја порака, нешто од минатото што сака да нѐ потсети на случувања кои сигурно се значајни за сегашноста.

Посуптилните души можат да имаат и други начини на сеќавања на минатите животи, па така пораките им доаѓаат на сон или преку визии, но тука најчесто се работи за одредени исечоци од минатото. Еден сигурен начин кој нѝ овозможува увид во сите минати животи е индивидуалната нехипнотичка регресија. Токму тој облик на регресија е најдобар затоа што за време на целата сеанса имаме потполна контрола на сите нивоа, свесни сме за сè, можеме да одбиеме да го видиме она што не сакаме, ако процениме дека тоа може да нѝ штети или да делува трауматично и во секој случај од тоа искуство го донесуваме она што е најдобро за нас, а нѝ овозможува квалитетен увид во она што било и што се испреплетува со сегашноста.

Сето тоа е голема предност во однос на хипнотичката регресија која знае да излезе од контрола и да стане опасна загрозувајќи ја психичката состојба на личноста која се подложува на истата, а исто така и во однос на групната регресија која не дозволува терапевтот да се занимава со секој поединечно, па некои луѓе може да имаат одредени последици.

Нашата душа се развива чекор по чекор, а таквите чекори може да бидат многу, во форма на разни животи. Таа има за задача да совлада одредени лекции и сѐ додека во потполност не совладаме една, нема преминување на друга. Некои животи се поважни за сегашниот живот, некои се помалку важни, но сите заедно прават целина која покажува каде сме и по што трагаме. Најважно е она што сме одбрале да го решаваме во овој живот, и од тоа подрачје би требале да извлечеме сè што е веќе доживеано и на тој начин да одредиме како е најдобро да ги креираме своите идни потези.

Уште една занимливост е дека некои наши фрустрации, немири, незадоволства и блокади можеме да ги решиме само со сеќавање од раното детство во овој живот. Некогаш и тоа е доволно за да сфатиме што е причината на некои проблеми, а штом го освестиме тоа, нѝ се отвара шанса за решавање на сето тоа.

Луѓето често се прашуваат колку е тоа момент на фантазија на поединецот. Во регресиите никогаш не го гледате она што би посакале да го видите кога сте во будна состојба. Тоа се многу просечни животи, освен ретки исклучоци, со многу болни и тажни завршетоци, на кои радо не би се сеќавале. Секоја регресија е изненадување и за клиентот и за терапевтот. Тоа е искуство кое оној кој не го доживеал не може нѝ да го замисли, исто како што слепиот човек што не може да ги замисли боите. Поради тоа регресијата е нешто што квалитативно длабоко го збогатува животот на личноста, без разлика на нејзините години. Кога низ тоа ќе помине постара личност, во седумдесеттите на пример, таа мисли дека не може да дознае ништо ново за себе, нешто што неа би и било непознато. Сепак, во регресија се отвара нов свет и личноста која тоа го говори останува зачудена.

Резултатот е тоа што ќе имате поширока слика за себе и светот. Сè добива нова смисла, ја дознавате својата животна цел и својот пат. Повеќе не се плашите од смртта, престанувате да бидете зависни од многу „животни сигурности“. Ги решавате своите хронични стравови, фобии, престанувате да привлекувате негативни случки кои се повторуваат. Тоа може да се движи од паричните прилики до љубов и здравје. Ги добивате конците на животот во свои раце, бидејќи сега подобро го разбирате самиот живот. Тоа доведува до зголемено чувство на сигурност, самодоверба и уживање во животот. “

Сеќавањата на минатите животи знаат да нѝ ја наметнат потребата за големи промени во начинот на сегашниот живот, донесувањето на големи одлуки кои би промениле многу работи, а тука се појавува и чувството на неизвесност, ако тоа го прифатиме. Единствениот исправен пат е да го слушаме својот внатрешен глас и да постапуваме во склад со него, колку и необично да нѝ изгледаат новите одлуки. Ако не превземеме некои чекори и ако продолжиме да ги трпиме ситуациите во кои не сме задоволни, регресијата ќе нѝ укаже каде е базата на тие проблеми, но во тој случај таа не нѝ помогнала. Како што сите одговори се присутни некаде длабоко во нас, така сите одлуки и понатамошни потези зависат од нас.

Погледот во минатото нѝ ги проширува видиците, а тоа би требало да биде доволна основа за земање на работите во свои раце. Ако ништо друго, би можеле да си дозволиме одредено опуштање од сето она што се насобрало во облик на негативна енергија во нас, простување на сите оние кои на било кој начин нѐ повредиле, бидејќи и ние истото тоа сме му го направиле некому, свесни или несвесно и конечно да се отвориме кон светлото на животот мислејќи позитивно, правејќи позитивно и создавајќи позитивно. Она што го емитираме од себе, тоа и ќе го примиме, односно таква енергија ќе привлечеме. Ако веќе сме ја имале таа привилегија да се соочиме со некогашните грешки, можеме да ја искористиме бар онолку за да не ја повторуваме и животот да го доживуваме како подарок, а не како наметнато страдање. Секое добро кое ќе го направиме ќе нѝ се врати назад во иста форма, а за да би можеле да правиме добро, најпрво треба да си создадеме себеси услови за да се чувствуваме добро.