Свесно дишење

Допрете до вашиот потсвесен ум за исцелување/интеграција

Свесното дишење претставува метод на внатрешно (само)истражување, засновано на забрзан ритам на дишење во комбинација со ритуална и транс-индуцирачка музика. Овој метод на дишење е едноставна, но истовремено многу моќна техника. Го користи вашиот внатрешен потенцијал за исцелување при изменети состојби на свеста (Non ordinary states of consciousness). Ваквата изменета состојба на свеста, (состојба на транс) му дозволува на умот да го промени својот начин на работа. Преку континуирано дишење без паузи, вашето тело прима повеќе кислород од вообичаено, со што го менува нивото на јаглерод диоксид во вашиот мозок и вие влегувате во состојба на транс, каде што разни сеќавања, слики, емоции и телесни сензации излегуваат на површина, за да бидат ослободени и интегрирани. Со овој метод станувате  свесни за тоа каде имате блокади во телото и кои емоции и чувства се поврзани со нив. Иако сте во состојба на транс, Вие сте свесни каде се наоѓате и кој е околу вас.

Со овој метод имате увид како емоционалните блокади се манифестираат телесно – како што се дебелината, психосоматскиот стрес, хроничната напнатост и сексуалните проблеми. Ќе добиете свесност не само за вашите несвесни верувања и емоции, туку и поврзаноста со вашето тело, вашата интима и врските со светот. Кога свесно дишете, создавате можности внатре во вас да ги решите, интегрирате и исцелите претходно нерешените проблеми. Искуствата за време на овој метод варираат цело време. Спектарот на овие искуства се движи од физички сензации на болка или задоволство, ослободување на блокади во телото, до енергично движење на телото за ослободување на емоции (тага, лутина, бес, итн). Може да добиете увид за фиксираност во размислувањето, нови начини на мислење, како и длабоки духовни искуства.

Како се изведува? Лежите на душек со затворени очи и следите одреден ритам на дишење, а по неколку минути почнува да се слуша музика. Дишете малку позабрзано и подлабоко од обично. Во еден миг почнува да ви се менува состојбата на свеста и доживувате различни искуства, емоции или сензации. Притоа, важно е да можете сигурно и без заддршка да изразите било какво чувство или физичка реакција (смеење, агресија, повраќање, лутина, плукање, плачење, грчеви, болка итн). За време на целиот процес вие сте под надзор и добивате упатства од искусен водич, кој ви помага во процесот на опуштање.

Целиот процес трае околу 75 минути, при што на крајот има фаза на интеграција од 15 минути, со што се завршува сесијата. Во целост, една сесија од свесно дишење трае околу два часа. Моќта на оваа техника е тоа што вие сте истовремено и искусувачот и набљудувачот на минатите искуства. Ова ви овозможува да се ослободите од болката на вашето минато и да се реинтегрирте од нова перспектива на увиди и доживувања.