Продавница

Бизнис коучинг

6.000 ден

Бизнис коучингот е креативен однос помеѓу коучот и клиентот (или тим) кој се фокусира на усогласување на целите во организацијата, на поединците или тимот во целост, подобрување на перформансите или постигнување цели.
Целта на бизнис коучингот е да се постигнат мерливи резултати, кои се дефинирани на почетокот на коучинг-проектот.

Опис

Главните задачи на бизнис коучот се:

 • Поддршка на поединци или тимови во поставувањето мерливи цели
 • Поддршка при креирање стратегијата за постигнување на целите
 • Помош при надминување на бариерите за да се постигнување крајната цел.

Бизнис коучинг и индивидуален коучинг

Преку сопствените согледувања и набљудувања од коучот, поединците стануваат посвесни за сопствените квалитети и развиваат стратегии и планови за постигнување на нивните цели.
Улогата на коучот е да биде неутрален и објективен стратешки партнер при постигнување на договорената цел.
Бизнис коучингот е најсоодветната алатка за развој во следниве бизнис ситуации:

 • усогласување на индивидуалниот развој на клиентот со организациските промени
 • поддршка при развојот на корпоративни лидери
 • поддршка за постигнување на конкретни бизнис или развојни цели, поддршка на тимови и поединци
 • поддршка во развојот на организации и тимови.

Довербата е клучна за квалитетен взаемен однос. За да се изгради вистинско партнерство, сите разговори за бизнисот остануваат помеѓу поединецот и коучот. Од  коучевите се бара да ја задржат содржината на секоја сесија за себе. Ова ниво на доверливост помеѓу коучот и клиентот креира силна врска која служи за поддршка на клиентот на патот кон остварување на неговите цели.
Клиентот може слободно да сподели делови од сесијата со менаџер, тим, семејство или други луѓе.

За време на ангажманот, коучот и клиентот работат заедно кон развивање план за постигнување на целите на клиентот. Надградбата на „меките и тврдите“ вештини, исто така, може да биде дел од бизнис коучингот. „Меките“ вештини, како што се комуникацијата, решавањето проблеми и емоционалната интелигенција, се од суштинско значење за градење силни односи со вработените, клиентите и другите засегнати страни. „Тврдите“ вештини, како што се финансиската анализа и стратешкото планирање, се клучни за донесување добри деловни одлуки.

Што прави бизнис коучот?
Работата со ваков профил на коуч е како да сте ангажирање бизнис партнер.

Што значи да се работи со бизнис коуч:

 • Ви го покажува патот до професионален раст .

Добар бизнис коуч може да ги поддржи клиентите да ги идентификуваат празнините помеѓу тоа каде се сега и каде сакаат да бидат. Со помош на бизнис коучингот може да развие здрав, стратешки бизнис план кој ќе го поттикне растот на бизнисот. Понекогаш само тоа е она што ви треба за да го откриете вашиот потенцијал.

 • Помага да ги откриете и разјасните вашите основни вредности и визија.

Новите лидери често се борат да ги дефинираат своите вредности и да ги усогласат со јасна визија на компанијата. Искусен бизнис коуч може да им помогне на клиентите да ги балансираат личните и организациските вредности. Оттаму, клиентите можат да развијат силна визија и лидерско присуство потребни за да ги водат своите тимови до успех и да развијат цврста доверба.

 • Обезбедува безбеден простор за подобрување

Односот помеѓу бизнис лидерот и коучот е безбеден и свет простор.

Штом ќе се воспостави довербата, коуч-клиент,  можат да ги изразат своите најдлабоки прашања без страв од потсмев или понижување.

Ваквата поддршка ги поттикнува деловните лидери да истражуваат нови идеи за раст и да истражуваат начини како да станат подобри лидери. Ова не само што ја зголемува довербата на лидерот, туку може да има директно влијание врз стапките на раст, културата на компанијата и корпоративната визија.

 • Станува мотиватор и бара одговорност

Бизнис  коучевите можат да им дадат на директорите или сопствениците на бизнисот високо ниво на одговорност. Со поголема одговорност, клиентите и тимовите имаат поголема веројатност да реализираат големи идеи и задачи што ги плашат. На коучот може да им се потпрете за да го поттикнат растот на бизнисот.

Што треба да барате од бизнис коучот?

Пред да инвестирате време, пари и енергија во бизнис-коучинг врска, треба да го направите вашето истражување. Не сите коучеви се исти.
Еве неколку клучни карактеристики што треба да ги барате кај успешен бизнис коуч:

 • Барајте успешни приказни. Сведоштвата ќе ви кажат повеќе за тоа колку може да биде корисен овој однос.
 • Размислете за долгогодишното искуство на коучот .
 • Погледнете дали имаат вистински акредитации и сертификација.
 • Пожелно е да ангажирате некој кој има соодветна обука и стручност во областа.
 • Проверете дали нудат бесплатни консултации или настани.
 • Проверете дали коучот е прилагоден на вашите потреби.

Бизнис коучингот може да креира бројни позитивни резултати за клиентите, вклучувајќи зголемени приходи и профит, подобрена продуктивност и ефикасност, зголемен ангажман и задржување на вработените и поголемо задоволство од работата. Бизнис коучингот, исто така, може да им обезбеди на клиентите нова перспектива за нивниот бизнис, помагајќи им да ги идентификуваат и да профитираат од новите можности.
Иако бизнис коучингот не е „задолжителен“ за секој претприемач или сопственик на бизнис, тоа може да биде многу корисно за оние кои сакаат да го подигнат својот бизнис на следното ниво. Искусниот и вешт бизнис коуч може да им помогне на клиентите да ги постигнат своите цели побрзо и поефективно отколку што би можеле сами да ги постигнат. Токму ова го прави бизнис коучингот паметна инвестиција за многу претприемачи и сопственици.