Продавница

Емоционални рани од детството – Предавање

1.800 ден

Што вклучува оваа интерактивно предавање:

 • Основни принципи
 • Маски
 • Стравови
 • Основни физички карактеристики – Говорот на телото на „прв поглед“ живеење „туѓ“ живот и влијанието на родителите
 • Влијанието на раната врз социо-социјалниот и психо-емоционалниот живот
 • Влијанието на раната врз здравствените проблеми и предиспозицијата за болести.

Типологија и карактеристики на детската рана:

 • ОДБИВАЊЕ
 • НАСТАПУВАЊЕ
 • ИЗМАМА
 • ПОНИЖУВАЊЕ
 • НЕПРАВДА

Опис

Ќе бидат детално анализирани сите рани поединечно:

 • Став кон себе и кон детството
 • Однос кон родителите и кон децата
 • Однесување во однос на љубов и секс
 • Емоционални блокади во комуникацијата и стравови
 • Однос со материјалното, интелектуалното и духовното
 • Начини и преференции во исхраната
 • Предиспозиција за болеста и дисфункција.

Емоционални рани и јазик на телото

 • Општ „говор на телото“ – маска, физичко тело, очи, вокабулар
 • Типологија на психошки карактер
 • Типологија на однесување и типологија на маска во различни ситуации
 • Глас и начин на зборување во однос на маската
 • Предност и однесување за време на танцување
 • Предност на типот на автобомил
 • Предност на типот на облека
 • Начинот на седење додека слушате или зборувате
 • Тестови и дијагностика-Применета кинезиологија
 • Како да се третираат пациентите
 • Медитации и „емоционални вежби“
 • 15 емоционални вежби за секоја рана

Време: 14 јули – од 18-21 часот

Дознај повеќе тука!