Продавница

Клиринг Сесија

1.500 ден9.600 ден

Изберете модел
Клиринг Сесија – Една индивидуална сесија
1.500 ден
Клиринг Сесија – Пакет од 4 индивидуални сесии
5.000 ден
Клиринг Сесија – Пакет од 8 индивидуални сесии
9.600 ден

Дали ја знаете прастарата алхемиска мудрост V.I.T.R.I.O.L.?

Visita Interiora Terra Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem

Во превод значи: Благодарејќи му на својот прочистен ум ,навлези до своите најдлабоките слоеви на самиот себе и пронајди го својот камен темелник, и на таа основа, на тој темел изградите ја својата нова реалност и својата иднина.“

Опис

  • Кој е одговорот на вашите дилеми?
  • Како да креирате јасна слика за сопствената реалност?
  • Како да ги одберете вистинските чекори, да ги направите вистинските избори и да ги повлечете вистински потези?
  • Како да си го подобрите сопствениот животот?
  • Како да креирате подобра верзија од себе?
  • Како наместо да сте реактивни на она што ви се случува, или уште полошо само да се жалите за се она што ви се случува или не случува, да бидете вистински кокреатор на својот живот. Или со други зборови наместо да бидете реактивни да бидете проактивни во креирање на својот свет, и својот живот.

Краткиот одговор е:

Со прочистување на својот ум  од сите непотребни содржини, сите шаблони, модели, импланти.
Како да го прочистите својот ум и како да дојдете до својот полн потенцијал?
Еден од одговорите е индивидуални сесии со обучен клирер кој ќе ви помогне на патот на прочистувњето на вашиот ум.

Што е клиринг :

Клиринг претставува пат за целовит развиток.
Тоа систем од теорија и пракса која се користи при помагање на луѓето во решавање на нивните животни предизвици и проблеми произлезени од меѓусебните релации со другите луѓе , како и од сопствените ментални, емоционални, телесни и духовни причини и потреби. Клирингот дава предност на субјективната реалност на клиентот и целта е да го подржи во неговиот пат, а не да го проценува, карактеризира, советува или менува.

Се прашувате како да го направите  тоа? 

Една од можностите е со помош на индивидуални сесии. Индивидуалните сесии се одвиваат еден на еден, во рамнопарвен етички однос на ниво на две свесни индивидуи.

Информации:

  • Сесиите се во траење од 60мин , online или во живо, со претхоно закажан термин.
  • Пакетот од 4 сесии има валидност на користење до 30  дена.
  • Пакетот од 8 сесии има валидност на користење до 60  дена.

Најдобра инвестиција е кога инвестирате во себе.
Ве охрабрувам да преземете чекор кон подобра верзија од себе.
Ваш клирер/коуч Христинка

Дополнителни информации

Цена

Една индивидуална сесија, Пакет од 4 индивидуални сесии, Пакет од 8 индивидуални сесии