Продавница

Метатрон целосен преглед

4.500 ден

За цена од 4500 денари добивате целосен преглед со Метатрон , комплетен и опширен извештај со препораки.

Дополнително гратис добивате една биорезонантна терапија.

Опис

Што сѐ можете да откриете со проверка на вашата здравствена состојба со користење на Метатрон:

 • На што сте алергични или чувствителни?
 • Која храна е добра за вас?
 • Во каква состојба се вашите телесни системи, органи, ткива, ќелии и ДНК поединечно или целото ваше тело?
 • Статусот на вашиот имунитет.
 • Како на вашиот систем влијаат бактерии, паразити, габички или вируси?
 • Дали имате недостаток од некакви хранливи состојки?
 • Дали земате правилни суплементи?
 • Дали имате некакво воспаление во телото?
 • Зошто енергијата ви е толку ниска?
 • Зошто имате тешкотија да ја одржите тежината?
 • Зошто сте изморени?
 • Како вашиот начин на живот влијае на вашето здравје?
 • Кои се вашите генетски/кармички предиспозиции?
 • Дали имате тешки метали во телото?
 • Дали ви требаат антиоксиданси?
 • Дали вашите органи оптимално функционираат?

Во време кога физичкото здравје трпи бескрајни удари и кога самиот процес на откривање и лекување на болестите е долготраен и болен, науката открива методи и начини да ги олесни и забрза овие процеси преку поврзување на природното функционирање на телото/системот и научните методи на испитување и истражување.Еден од резултатите на овој научен напредок е и Метатрон Нелинеарниот систем за дијагностика и терапија, познат и под името Биорезонантна дијагностика, Квантна анализа, итн. Тој многу прецизно и сосема безбедно ги лоцира состојбите во човечкиот систем, наоѓајќи ја основната причина за истите.

Ова е возможно поради тоа што Метатрон ја врши анализата преку промените во резонанцата на телесното ткиво. Секој објект, вклучувајќи ги и органите и ткивата, вибрира со своја, специфична фреквенција или осцилација која е различна од фреквенцијата на останатите објекти. Со Метатрон се детектира (не)совпаѓањето на фреквенциите на секој дел од човечкото тело, орган, ткиво, клетка, ДНК или хемиски елементи. Тој автоматски ги детектира и локализира промените на ќелиско ниво до генетско ниво и ги корегира дисбалансите