Продавница

Снимање и балансирање аура со Биофидбек технологија

2.500 ден

Опис

Што вклучува:

  • СНИМАЊЕ, ОТЧИТУВАЊЕ И ВООЧУВАЊЕ на енергетските блокади (дисбаланс на енергијата во АУРАТА и на одредени ЧАКРИ на основа на визуелниот приказ на ауричното поле во реално време (големина, боја на аурата, нивото на енергија во одредени чакри, графички приказ на енергетскиот статус, врзан за одредени животни ситуации од минатото и моменталниот став и начин на животот…)
  • ЕНЕРГОТЕРАПИЈА со Скаларни бранови во траење од десет минути (за тоа време, клиентот на апаратот-екранот ги гледа позитивните промени во своето аурично поле)
  • ЕНЕРГИЗИРАЊЕ НА АУРАТА (Енергетското засилување на аурата и отстранување на блокадите со помош на кристал, магнетотерапија, користење на природни суплементи, ароматерапија, позитивни афирмации, молитви)
  • ВЕЖБИ СО КЛИЕНТОТ (ментално-емоционални) со цел да се воспостави позитивна мисла и емоционална состојба (на екранот, клиентот набљудува во реално време, како одредени мислии влијаат на аурата и одредени чакри).
  • ОДРЕДУВАЊЕ НА ТИПОТ НА ЛИЧНОСТА на основа на боја на аурата и препознавање на неискористениот потенцијал кој, истотака, вистинки енергетски блокади (извештај на 10 страни со фотографија на аурата, совети и препораки за работа на себе).
  • ПРЕПОРАКИ НА ЕНЕРГОТЕРАПЕВТОТ за работа со клиентите на одредени емоции који се отчитуваат во одредени чакри како блокирана енергија.

Времетраење на сесиите 60 минути
Датум: 22 -24 септември од 09 до 20 часот

Дознај повеќе тука!