Продавница

Вашата поддршка ни значи!

300 ден6.000 ден

Изберете модел
Вашата поддршка ни значи! – 300
300 ден
Вашата поддршка ни значи! – 500
500 ден
Вашата поддршка ни значи! – 1.000
1.000 ден
Вашата поддршка ни значи! – 2.000
2.000 ден
Вашата поддршка ни значи! – 3.000
3.000 ден
Вашата поддршка ни значи! – 6.000
6.000 ден

Опис

Со вашaта поддршка помагате за тие што не се во можност да си дозволат да се посветат на
личниот и духовниот раст и развој.
Ќе ни помогне да креираме нови алатки, методи и курсеви достапни за сите без никаков
надомест.
Вашата поддршка некому би значела многу во неговиот пат на мотивација, инспирација,
предизвик, поддршка и помош во процесот на себеоткривање, себеосознавање и промена.
Ние за возврат ви испраќаме мало рачно израбoтено изненадување.
И не заборавајте, сѐ е поврзано со сѐ останато!

Дополнителни информации

Поддршка

300, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 6.000