Сертифициран Реики курс – ниво 3А (05.04)

Сертифициран Реики курс – ниво 3А (05.04)

Продолжувањето на Реики праксата со ова трето, напредно ниво, би значело навлегување во светот на мистериозните учења, светски и лични. Овој Реики курс ни ги отвора вратите кон нашето несвесно, во кое се складирани сите потребни информации за себе, ресурси, потенцијали, сеќавања, емоции и мисли, сѐ што е потиснато и непризнаено, а кое нѝ управува со животот. Целта на овој курс е осознавање и скротување на сопствената Сенка и разбирање на концептот на Единство преку древните и мистериозни знаења, низ ре-интегрирање на сопствената личност и сите нејзини делови како целина.

На овој курс ќе научите и постигнете:

 • Механизмите на духовен развој;
 • Смислата на еволутивниот пат на Земјата и нејзините симболи;
 • Образците по кои функционира природата;
 • Поврзување на древните знаења од различни култури и науката;
 • Нумеролошка, геометриска, визуелна, астролошка, енергетска и друга симболика;
 • Патешествието на душата;
 • Враќање кон срцето;
 • Четвртиот симбол и негова употреба;
 • Промена на менталниот склоп, моќта на мислите;
 • Силата на зборовите;
 • 2 ускладувања (attunements) итн.

Реики 3/А ја золемува нашата фреквенција до стадиум на моментална манифестација, а со тоа бара од нас свесност на високо развиени битија кои активно ќе учествуваат во промените на Земјата.

Цената за сертифицираниот курс за Реики ниво 3А е 300 евра.

Дознај повеќе на https://www.arslucida.mk/mk/za

🙋🏼‍♀️Реики Мастер: Елена Антоновска

Пријавување и информации:

📧 contact@arslucida.mk

📞 075 25 27 24