Весна Поповска

Елена Антоновска ќе ви помогне да се справите со себе си за да може да се справите со светот, сами доаѓајќи до одговори. Таа е фасцинантна фасцилитаторка во процесот на вашиот личен развој и надминување на вревата што ја создава секојдневието. Работата со неа посебно ја препорачувам на менаџери и лица кои се изложени на работа со луѓе и притисок на донесување одлуки на дневна база.

Претходен напис
Бојана Шурбаноска
Следен напис
Давор Маркелиќ