Шчепанка Хојдова

Работев со Елена на неколку теми со кои се соочувам во мојот живот.

Покрај нејзината надареност, таа изучувала многу алатки со кои ги подржува своите клиенти на нивниот пат на личен развој. Толку многу ја сака нејзината работа што ѝ стана животен стил. Елена е потполно посветен хилер.

Претходен напис
Христинка Матоска