Деловни обуки за професионален развој

Направете ја вашата страст исплатлива.

 • CEFE тренинзи;
 • Ефективна комуникација (Soft skills);
 • Продажни вештини (Soft skills);
 • Менаџирање на тимови (Soft skills);
 • Стрес менаџмент (Soft skills + Holistic);
 • Менаџирање на кариера (Soft skills);
 • Менаџирање на време (Soft skills);
 • Креативност и иновација (Soft skills + Coaching + Holistic);
 • Презентациски вештини (Soft skills);
 • Преговарачки вештини (Soft skills);
 • Менаџирање нагоре (Soft skills);
 • Мотивација (Soft skills + Coaching);
 • Менаџмент и лидерство (Soft skills + Coaching);
 • Животно – работен баланс (Soft skills + Coaching + Holistic);
 • Емоционална интелигенција (Soft skills);
 • Промена на убедувања (Soft skills);
 • Внатрешно дете (Soft skills + Coaching + Holistic);
 • Примена на коучинг во бизнисот – Од заглавеност до резултати;
 • Поставување на цели (Soft skills);
 • Вештини на донесување на одлуки (Soft skills);
 • НЛП – пат кон успехот (Soft skills + Coaching + Holistic);
 • Интеграција на несвесното (Soft skills + Coaching + Holistic);
 • Медитација и релаксација (Soft skills + Coaching + Holistic);
 • Менаџирање на промени (Soft skills);
 • Вештини на решавање проблеми / Решавање проблеми под притисок и стрес (Soft skills);
 • Вештини на справување со тешки луѓе/клиенти (Soft skills);
 • Градење ефективни тимови (Soft skills);
 • Тренинг – работилница за енергизација (Soft skills + Coaching + Holistic);
 • Тренинзи креирани според индивидуалните потреби.