Awakening the illuminated Heart®

Ljubav ima moć koja je dugo bila zaboravljena. Toliko je moćna, da je tvorac Univerzuma u kome se krećemo i živimo.

Upravo vaše srce sadrži originalne instrukcije života, i kada srce preuzme kontrolu nad našim životima, uzvratiće nam sa radošću i moći.

Preko tehnika Awakening the Illuminated Heart® iliATIH® imate priliku da produbite puteve koji vode do buđenja vaše istinske prirode, vašeg istinskog bića. Praktikovanjem ove tehnike, dobićete sva potrebna sredstva za otpočinjanje procesa uzdizanja.

ATIH® tehnika će vam omogućiti sledeće:

  • Kako da prevladate ograničavajuća ubeđenja i da postignete visok stepen svesnosti
  • Kako da se približite večnoj mudrosti vašeg srca i kako da je koristite, bez obzira šta vam vaš racionalni mozak govori da treba da verujete
  • sećanje i aktivacija svetlosnog tela
  • kako da povratite sopstvenu moć i da aktivirate Božansko Ja.
  • Iz srca ćete iskusiti neverovatnu snagu oprosta
  • Zamena strahova ljubavlju

Setite se svoje Merkabe, dovedite je do maksimalnog potencijala. Počećete da shvatate koliko ste moćni i za šta ste sve sposobni. Setite se… Budite spremni za promene koje slede…