Bačove cvetne esencije

Tretirajte razlog, a ne efekat.

38 esencija je podeljeno u 7 većih grupa. Svaka grupa je povezana sa konkretnom emocijom, i to:

  • za srtah
  • za nesigurnost
  • za nedovoljan interes za trenutne okolnosti
  • za usamljenost
  • za preosetljivost na uticaje i ideje
  • za malodušnost i očaj
  • za prekomernu brigu za dobrobit drugih


Cvetne esencije mogu da se uzimaju preventivno da bi se sprečio razvoj zdravstvenih problema, tokom određenog konkretnog narušavanja (stres, nemir, šok, itd.), ili bolesti. Oni su prirodni i bezbedni, nemaju neželjene posledice i ne stvaraju zavisnost, što ih čini pogodnim za sve, uključujući biljke i životinje. Mogu da se uzimaju odvojeno, ili zajedno sa različitim medicinskim ili alternativnim metodama lečenja.

Učenje o Bačovim cvetnim lekovima ne zahteva prethodno znanje i svako može da ih koristi. Dr Edvard Bač je zamislio ovaj sistem lečenja kao jednostavan i lak za korišćenje, prisutan u svakom domaćinstvu, kako bi ljudi mogli sami sebi da pomognu.

Na kraju ovog uvoda navodimo i kratak citat dr Edvarda Bača, zato što njegova mudrost može da nas zamisli, može da nam pokaže put do razumevanja, i takođe da nam da hrabrost da zavirimo u naše istinsko ja i pokušamo da se promenimo na bolje ...

„Budući da biljke tretiraju naše strahove, teskobe, brige, naše greške i neuspehe, treba da ih pronađemo, i bolest, bez obzira na to koja je, će nas ostaviti. [...] Stoga, iza svake bolesti se kriju naši strahovi, teskobe, naša pohlepa, naše želje i odbojna dela. Hajde da ih pronađemo i izlečimo, i sa njima će nestati i bolesti od kojih patimo. [...] Prilikom lečenja ovim lekovitim biljkama ne obraća se pažnja na prirodu i vid bolesti. Tretira se ličnost, tako da bolest isčežava sa poboljšanjem ličnosti odbačenom zbog poboljšanja opšteg zdravstvenog stanja. Poznato je da ista bolest može da ima različite efekte na različite ljude; ono što treba da se tretira je efekat, jer će on da nas odvede do pravog razloga.“ - Dr Edvard Bač