Balansirana i harmonizovana energija vodi do zdravlja (od nauke do ezoterije)

Samo otvoreni um može spoznati Univerzum.

Kada smo u balansu telo efikasno eliminiše toksine i negativnosti koje zatvaraju ili blokiraju prirodne biohemijske procese u telu. кои ги забавуваат Ukoliko dođe do disbalansa, potrebno je da povratimo prirodni energetski tok. Mi najčešće ne razumemo da naše telo zna kako da brine o sebi. A mi ga samo sprečavamo u tome. Hranimo se pogrešno, previše radimo, zaboravljamo na odmor. Izlažemo ga stresu i negativnosti, držimo u sebi emocije i misli koje stvaraju kratak spoj u protoku energije, a sve to uzrokuje slabost i disbalans.

Neki alternativni tretmani direktno ciljaju na promenu ili balans električnih strujanja u telu putem tehnologije. Vraćanje ravnoteže električnog strujanja u telu medicina koristi za ublažavanje bolova, povreda i bolesti.

Drugi način energetskog tretmana uključuje uticanje na energetski sistem (energetsko telo, čakre, meridijane) koji se nalaze oko fizičkog tela i promena njegove frekvencije. Energetske metode drže do stanovišta da je ljudsko telo fizičko jezgro sastavljeno iz nekoliko energetskih slojeva koji vibriraju na visokim frekvencijama. Prvi sloj koji je najbliži fizičkom telu naziva se eterično telo i predstavlja obrazac ili kalup za fizičko telo. Prvi put je zabeleženo putem Kirilijanove fotografije na kojoj može da se vidi energetski omotač oko fizičkog tela.

Ovo široko poznato uverenje da manifestacija počinje u energetskoj dimenziji, a zatim se manifestuje na fizičkom, emocionalnom i mentalnom planu, podržano je naučnim istraživanjima u oblasti kvantne fizike i shvatanjem uticaja ljudske svesti i misli na materiju. Tako, utičući i menjajući energiju ili obrazac našeg tela, možemo da utičemo na fizičko telo, kao i na svako emocionalno ili mentalno stanje. Ovo je mehanizam koji stoji iza psihosomatskih bolesti, ali i iza energetskih metoda.

Primenom neke od mnogih metoda za energetsko tretiranje koje koristimo u Ars Lucida možete:

  • Da zadobijete mir, samopouzdanje, balans i zdravlje
  • Da se oslobodite stresa, uznemirenosti, fizičkog i psihološkog bola
  • Da steknete mentalnu jasnoću, emocionalnu stabilnost i kreirate život kakav želite za sebe.


Da zakažete individualnu sesiju ili da se prijavite na jedan od kurseva za energetsku praksu, kliknite ovde