Koučing

Unapredi svaki aspect svog života.

Koučing je moćan i efikasan način za uspostavljanje sopstvenog motivacijskog i vrednosnog sistema. Koučing je posvećen tome da vam asistira u prevazilaženju prepreka i razjašnjavanju nedoumica. Ovo je proces koji vam omogućava da lako definišete ciljeve i da na osnovu njih preduzmete korake ka ostvarenju istih. Ovo je način da naučite nove strategije, da počnete da primenjujete ono što već znate, da se sigurnim koracima krećete napred.

Svrha koučinga je da poboljša lični i profesionalni učinak pojedinca tako što će otkriti njene sposobnosti putem fokusiranog razgovora i postavljanja pitanja. Ključan momenat koučinga je direktno učestvovanje klijenta u procesu nalaženja rešenja.

Koučing je put koji će obogatiti svaki aspekt Vašega života. Čast mi je da mogu da radim sa Vama i da Vas podržim u traganju za onim što istinski želite za sebe. Naše koučing sesije mogu da uključe sve aspekte Vašega života, lični i poslovni; Vaše vrednosti, ciljeve, posao, odnose sa drugima, životni balans i celokupnu ispunjenost. Radićemo na jačanju našeg odnosa tako da će on u potpunosti podržati Vaš napredak na svim nivoima.

Moj odnos prema Vama kao klijentu:

 • Slušaću Vas i voditi razgovor tako da probudim ono najbolje u Vama.
 • Slušaću Vas i voditi razgovor tako da probudim ono najbolje u Vama.
 • Asistiraću Vam u definisanju i dostizanju sopstvenih ciljeva.
 • Zadržaću visok nivo profesionalnosti.
 • Svaka sesija će doneti dodatnu vrednost i nadogradnju na putu ka Vašem uspehu.


Vaše dužnosti kao klijenta:

 • Budite otvoreni i iskreni, samo tako možemo da dobijemo maksimalne rezultate našeg rada.
 • Zadržite integritet, iskrenost i autentičnost.
 • Vaš prvi prioritet u našem odnosu treba da bude briga za sebe. Važno je da posvetite posebnu pažnju na celokupni sistem um-telo-emocije.
 • Postavite velike ciljeve.
 • Preuzmite odgovornost za svoje postupke i rezultate.
 • Budite otvoreni za nove mogućnosti. Eksperimentišite sa novim idejama. Ovo će nekada ići lako, a nekada može da zahteva hrabrost da se otisnete u nepoznato.
 • Kako da izvučete maksimum iz koučing iskustva:
 • Budite spremni.
 • Iskoristite koučing kao resurs, ali ne očekujte gotove odgovore, ja Vam neću reći šta treba da radite. Odgovor ćete naći Vi sami kroz tok programa koučinga.
 • Uživajte u koučing razgovorima!
 • Dođite spremni na izazove. Obavezujem se da ću Vas držati za reč, poštovaću Vašu viziju i fokus na ciljeve.


Vi ste ta koja donosi sve odluke tokom koučing procesa, i Vi ste odgovorni za preduzimanje svih akcionih koraka koje ćemo definisati kroz tok koučinga, i to kako za lične, tako i za poslovne uspehe.

Koučing može da učiniVaš život daleko boljim od onoga što ste zamislili da može da bude, i može da Vas dovede tamo gde ste uvek želeli da stignete. Neke od prednosti koje mogu da se steknu kroz koučing su:

 • Otkrivanje Vašeg istinskog ja
 • Prepoznavanje i realizacija vlastitih ciljeva, snova, želja i talenata
 • Postavljanje prioriteta
 • Izražavanje kreativnosti
 • Konstruktivno razmišljanje, upravljanje emocijama, efikasno ponašanje
 • Uspostavljanje ličnih vrednosti, sopstvene vizije i misije u životu
 • Vođenje života koji ima smisao i svrhu
 • Izgradnja uspešnih odnosa
 • Sticanje praktičnih znanja i sposobnosti za donošenje odluka
 • Postizanje ravnoteže
 • Poboljšanje performansi, potencijala i efikasnosti
 • Razvijanje samopouzdanja i vere u sopstveni unutrašnji glas
 • Postizanje uspeha na profesionalnom planu


U organizacijskom kontekstu, koučing dovodi do uvećanja svesti o važnosti i uticaju pojedinca u širem smislu poslovanja. Kod svakog slučaja, angažovanost samog klijenta je od presudnog značaja da koučing bude uspešan i da podrži kreativan proces pronalaženja vlastitih rešenja i preduzimanja odgovarajućih mera, što vodi dubinskoj i trajnoj promeni u pristupu.

Koučing može da se primeni u najrazličitijim situacijama u kojima je potreban razvoj na ličnom ili profesionalnom planu, ili rešenje za određeno stanje ili problem u svim aspektima života, kao na primer: stanja blokade, stresa, krize u ličnom ili poslovnom životu, nedostatak motivacije, problemi u upravljanju timovima, konfliktne situacije, itd.

Toplo vam preporučujemo da saznate više o koučingu, koji bi bili vaši ciljevi u vezi sa koučingom, i da ne zaboravite da koučing uspostavlja značajnu vezu između vas i kouča. Trebalo bi da postoji povezanost koja vam odgovara i u kojoj se osećate udobno.