Mindfulness

"Prava meditacija jeste način na koji živite vaš život."
Jon Kabat-Zinn

Činjenice o Mindfulness-u:

 1. Mindfulness nije nejasan ili egzotičan. Nama je poznat jer to je ono što već radimo, mi jesmo Mindful. Ima mnogo oblika i mnogo imena.
 2. Mindfulness nije neki poseban dodatak životu. Mi već imamo kapacitet da budemo prisutni i ne traži od nas da promenimo sebe. Međutim, možemo kultivisati urođene kvalitete jednostavnom praksom za koju je naučno dokazano da daje benefit za nas same, naše najbliže, naše prijatelje i komšije, za ljude sa kojima radimo i institucije i organizacije u kojima učestvujemo.
 3. Nema potrebe da se menjate. Rešenja koja od nas traže da promenimo ono što jesmo ili da postanemo neko ko nismo, jednostavno nisu trajna, ne uspevaju. Mindfulness prepoznaje i neguje najbolje u nama kao ljudska bića.

Mindfulness ima potencijal da postane transformativni, socijalni fenomen. Evo zašto:

 • Svako može to da uradi. Praktičnost Mindfulness-a neguje univerzalne ljudske kvalitete i ne traži da iko promeni svoja verovanja. Svako može imati benefit i lako je naučiti.
 • Mindfulness je način življenja. Svest je više od obične prakse. Unosi svesnost i brižljivost u sve što radimo. Čak nam, bar malo, čini naš život boljim. 😊
 • Zasniva se na dokazima. Ne moramo da pazimo na religiju ili na veru. I nauka i iskustvo nam pokazuju pozitivne rezultate u polju zdravlja, sreće, posla i odnosa.
 • Mindfulness kreira inovacije. Dok se suočavamo sa velikom kompleksnošću i neizvesnošću našeg sveta, pažnja nas može dovesti do efektivnih, elastičnih, jeftinih odgovora za na izgled nepomirljive probleme.
woman-sunset-doing-yoga

Doprinos Mindfulness-a

Naš um je kao i svaki deo našeg bića – on želi da razume načine na koji funkcioniše i možemo ga naučiti da to radi bolje. Tačnije, Mindfulness praksa daje sledeće rezultate:

 1. Stabilnost uma – održavanje uma u jasnom i budnom prostoru
 2. Fleksibilnost uma – mogućnost da prebacite vaš um na bilo koji predmet koji odaberete, svesno
 3. Samosvest – osvestiti mentalni sadržaj i razumeti tipične obrasce vašeg uma.
 4. Dejstvo nasuprot reakcije – mogućnost izbora kako postupiti, delovati ili odgovoriti na određene situacije.

Kako radi?

Dok najveći deo stvari postižemo „praveći“, Mindfulness postiže svoje ciljeve „ne praveći“, jednostavno posmatrajući. Čini se da je Mindfulness uspešan jednostavno zbog toga što nam omogućava da vidimo naše misli i emocije takve kakve jesu, misli koje imamo u ovom momentu i emocije koje doživljavamo.

Misli tipa „Sigurno sam glup“ su suptilne i generalno im nekritički verujemo. Obraćanje pažnje na misli postepeno nam daje ideju da su to samo misli koje imamo i nema potrebe da im verujemo. Slično tome, emocije, kao na primer gnev, razumemo da je to nešto što snažno osećamo u nama ovog momenta, ali ne više od toga, u ovom momentu mi osećamo ljutnju, ali nas ona ne definiše i proći će. Prestajemo sa identifikacijom sa našim mislima i emocijama. Naš um nije više pod kontrolom snažnih emocija i misli i polako mi preuzimamo kontrolu nad njim.