Neurolingvisticko programiranje

Promena je process, a ne događaj.

NLP je izuzetan set veština koji možete da naučite, primenite, i što je najvažnije, da postanete mnogo mnogo svesni kako sebe, tako i svega drugog.

Namene i koristi NLP-a su brojni.

Lični razvoj

NLP može da nam pomogne da prevaziđemo male i velike izazove u životu, bez obzira da li to podrazumeva prevazilaženje problema, ili povećanje performansi. Primenom NLP-a možemo da, na primer:

 • promenimo, eliminišemo ili usvojimo određeno ponašanje,
 • izaberemo mentalne, emocionalne i fizičke uslove u svakome trenutku,
 • odstranimo ograničena ubeđenja,
 • efektivno komuniciramo sa drugima i sami sa sobom,
 • pristupimo moćnim internim resursima,
 • postignemo željene rezultate,
 • živimo kako zaslužujemo.


U prevodu, da budete ono što jeste, da ostvarujete šta želite i da imate šta želite, privatno ili poslovno.

Posao

NLP je veoma popularan u biznisu i koristi se za postizanje izvanrednih rezultata i brzo:

 • unapređivanje odnosa između zaposlenih i rukovodstva; i motivacijsko liderstvo
 • građenje poverenja sa radnicima, klijentima i dobavljačima
 • efektivna komunikacija sa zaposlenima, klijentima i dobavljačima
 • razvijanje govorničkih veština koje grade istinsku konekciju sa publikom i postavljaju vas u
 • sam vrh, i iznad konkurencije
 • vođenje efikasnih i produktivnih sastanaka – maksimalizacija vremena i rezultata
 • biranje prave osobe za pravi zadatak u pravo vreme
 • korišćenje strategija za uvećanje kupoprodajnih mogućnosti
 • savlađivanje naprednih tehnika za pregovaranje i uticaj
 • primenjivanje efektivnih tehnika za rešavanje problema
 • optimalizacija prodajnih procesa
 • odstranjivanje ograničavajućih uverenja o sebi i timu kako bi se postigli optimalni rezultati.

To znači:

 • uvećana efikasnost i produktivnost
 • bolji radni učinak
 • više vremena za fokusiranje na rezultate
 • zadovoljniji i motivisaniji zaposleni
 • usavršavanje zaposlenih
 • smanjenje promena u radnom kolektivu
 • zadovoljniji klijenti
 • povećano mentalno i emotivno zdravlje.

Zdravlje

Povezanost uma, emocija i tela utiče na zdravstveno stanje osobe u zavisnosti da li je njeno unutrašnje stanje pozitivno ili negativno orijentisano. NLP je vredan set tehnika koje mogu da posluže zdravstvenim radnicima i individuama koji teže sveukupnom dobrostanju.

 • produbljuje zdravlje
 • smanjuje stres
 • uvećava energiju
 • aktivira sposobnost uma da leči telo
 • menja mentalni sklop pojedinca. /ul>