Process Communication Mode (PCM)

Otkrijte veštine adaptivne komunikacije

Promenite način na koji komunicirate sa prijateljima, porodicom i kolegama.

Do nesporazuma dolazi kada ljudi ne komuniciraju na način koji je razumljiv za drugu tip ličnosti. Ovo smanjuje produktivnost koja može da finansijski ošteti kompaniju i vodi pojedince na različite nivoe stresa.

Svaki tip ličnosti ima svoje znake stresnosti koji ga izdaju. PCM pomaže ne samo da prepoznate ovo ponašanje kod drugih i kod sebe, već u isto vreme pruža sredstva za povratak produktivnoj efikasnoj komunikaciji.

Vrednost PCM-a:

  • adaptivne komunikacijske veštine
  • pozitivni lični odnosi
  • efikasno rukovođenje
  • uvećana operativna efikasnost
  • izgradnja ličnog renomea
  • izgradnja organizacionog angažmana


PCM može odmah da se koristi. Integracijom ovog modela u vaš lični i profesionalni život moći ćete da izgradite pozitivne lične odnose i ostvarite uspešnu, efikasnu komunikaciju.

Istraživanja su pokazala da je emocionalna inteligencija (EK) najjači faktor uspeha, objašnjavajući 58% uspeha u svim vrstama odnosa i aktivnosti. Prema Hauardu Gardneru sa Harvardskog univerziteta, najvažnija i najviše plaćena inteligencija je socijalna inteligencija. Radi se o našoj sposobnosti da pregovaramo, komuniciramo i da ubeđujemo.

Međutim, naše "meke veštine" globalno opadaju iz godine u godinu. Istraživanja pokazuju smanjenje empatije, emocionalnog upravljanja i interne motivacije.

Da li je to povezano sa dramatičnim povećanjem stresa koji vidimo? 75% zaposlenih želi novi posao. Kakva diskonekcija! Znamo koliko su važne "meke veštine" da bi bili uspešni u životu. Kao i sve veštine, i one se mogu naučiti i razvijati.

Postoji fiksno gledište da je emocionalna inteligencija neka vrsta talenta i da postoje ljudi koji su dobri u tome i ljudi koji su više orijentisani na zadatke. Ovaj način razmišljanja nije samo skup, već je i nezdrav i vremenom neodrživ. Dakle, možda je vreme da promenimo našu percepciju i počnemo da savladavamo "meke veštine" kao i sve druge veštine koje imamo, ali koje su nešto što zahteva rad i posvećenost kako bismo mogli da ovladamo istima.

Da li komunicirate, ili samo govorite?


Čini se gotovo apsurdnim da način na koji komuniciramo može biti važniji za uspeh nego ono što komuniciramo. Istraživanja su pokazala da obrasci komunikacije - zajedno sa govorom tela - imaju udeo od 50% u razlici između grupa slabih performansi i timova visokih performansi. PSM je metod koji vam omogućava da analizirate i prilagodite obrasce komunikacije sa svakim pojedincem.

Tereza Amabil sa Harvard univerziteta je pokazala da je krajnji motivator za uspeh napredak. "Kada zaposleni osećaju da napreduju, njihov uspeh je na vrhuncu." Napredak znači razvoj ka boljem stanju. Shodno tome, napredak je prilično individualan. Za neke, to je poboljšan odnos, za druge kreativno rešenje, a za treće to može da bude završen projekat.

Negativni događaji imaju jači uticaj na emocije i motivaciju ljudi od onih pozitivnih. Primena pogrešnog načina komunikacije ne predstavlja samo gubljenje vremena, ona aktivno smanjuje produktivnost. Dobra vest je da se može uspešno uticati na napredak i uspeh svakog pojedinog člana tima. Koristeći PCM veštine uči se šta je određenoj osobi potrebno da bude motivisana. Istovremeno se uči da se prepozna negativna motivisanost i da se predvidi kakvim negativnim ponašanjem ona može da rezultira. Fleksibilnost se ne odnosi samo na to koliko brzo možemo da se oporavimo od nesreće, već na stalan proces koji održava telo i um u uravnoteženom stanju. Uvereni smo da fleksibilnost može da se nauči.

Sa PCM-om, ljudi se uče da na elegantan način brinu za svoje potrebe, kako da napune baterije i stvore pozitivno okruženje. Posedovanje ovih veština nam omogućava da postignemo ne samo visoke performanse, već i da se istovremeno osećamo dobro i srećno.