Shamanic Heart Healing therapy ®

„Ako je srce otvoreno, duh će moći da radi sa tobom. Ako je ego prisutan, neće doći do isceljenja. “

SHH ® terapija koristi dva pristupa za isceljenje. U prvom pristupu, isceljenje je podržano ili vođeno od saosećajnih duhova, dok u drugom pristupu lečenje izvodi šaman koji je u direktnom kontaktu sa spiritualnim svetom odnosno duhovima.

„Sve što radimo sa vibracijama koje potiču iz Svetog prostora naših srca, imaće efekta.“

Za vreme Shamanic Heart Healing therapy® terapije se koriste sledeće tehnike:

  • Prosvetljivanje srca
  • Šamanska ekstrakcija i odstranjivanje entiteta
  • Vraćanje duše
  • Balansiranje celog energetskog sistema
  • Isceljivanje na daljinu
  • SHH ® terapija može da bude individualna ili grupna, i može da se prilagodi potrebi i konkretnoj situaciji.

    Reference: https://www.shamanism.eu/what-is-shamanism/ http://www.awakening-heart.org/shh-workshop/shamanic-heart-healing