Skalarna energija

Ponekada na talasima promena pronalazimo naš pravac kretanja.

Opšte je poznato da mozak zajedno sa nervnim sistemom kontroliše različite funkcije organa i sistema organa. Nervni sistem je jako osetljiv na elektro-magnetne frekvencije (EMF) koje dolaze iz okoline.

Medicinske studije i istraživanja ukazuju na to da simptomi kao što su glavobolja, nedostatak koncentracije, depresija, hiperaktivnost kod dece, poremećaj spavanja, i dr. mogu da budu rezultati EMF-a.

Primenom Skalarne energije, praktičar stvara zaštitni oklop oko tela. Ovaj zaštitni oklop odstranjuje i poništava efekte štetnih uticaja i zračenja koji mogu da budu razlog za nastanak energetskih blokada i disbalansa.

Ovim se postiže i jačanje prirodne odbrane tela od štetnih zračenja koja dolaze iz različitih uređaja kojima smo okruženi.

Ako se ova frekvencija prenese kroz telo, ona može da pomogne telesnim ćelijama da postignu posebnu rezonancu koja je neophodna za optimalno zdravlje.

Nakon tretmana skalarnim talasima, vaš um će biti relaksiran, imaćete veću koherentnost, fokusiranost i postići ćete energetski balans