Svesno disanje

Dodirnite svoju potsvest za rešenja.

Svesno disanje se najčešće obavlja u ležećem položaju. Uči se kako da se poveže disanje tako da se ne pravi pauza između svakog udisaja i izdisaja. Polako ste vođeni ka tome da pronađete vaš sopstveni ritam disanja koji će najverovatnije biti dublji i brži nego onaj na koji ste navikli. U celini, jedna sesija svesnog povezanog disanja traje oko dva sata. Celokupni proces uključuje fazu disanja koja traje do sat i četrdeset minuta i fazu integracije od 20 minuta sa kojom se završava sesija.

Preko kontinuiranog disanja bez pauze, vaše telo prima veće količine kiseonika nego obično, što menja koncentraciju ugljen-dioksida u vašem mozgu. Kada se ovo dogodi, ući ćete u samoindukovano stanje transa, u kome će na površinu isplivati razna sećanja, slike, emocije i telesne senzacije kako bi bila ispitana, oslobođena i integrisana. Moć ove tehnike je u tome što ste vi tokom ovog stanja istovremeno i učesnik i posmatrač prošlih incidenata. Ovo vam omogućava da se istih oslobodite, ili da ih reinterpretirate iz nove perspektive.

Preko ove metode akumulišete životnu silu (pranu, či, ki) koja po;inje da teče slobodno niz vaše telo. (Ovo se najčešće oseća kao skok ili naboj energije.) Na ovaj način se otpuštaju nagomilane blokade u četiri energetska sistema u telu (fizički, emotivni, mentalni i duhovni), jer na sva četiri se radi istovremeno.

Tokom trajanja sesije, vaše iskustvo može da se sve vreme menja. Spektar iskustava može da uključi fizičke senzacije kao što su bol ili zadovoljstvo, oslobađanje blokadi u telu od osećaja topline do energetskog kretanja i potrebe da se oslobode emocije (tuga, ljutnja, bes, itd). Može se dobiti uvid u disfunkcionalni tok misli, ili u nov redosled misli, kao što može doći i do dubokih duhovnih iskustava. Sve vreme trajanja sesije vi ste pod nadzorom i dobijate upustva od iskusnog vodiča.