Wingwave® - koučing

Već se dešava…

Wingwave® ne zahteva od klijenta da izvede "emotivni striptiz" govoreći o svojim problemima i analizirajući ih; umesto toga, negativne emocije koje su meta intervencije pronalaze se na bezbolan način, preko miostatičkog testa. Iz ovog razloga, wingwave® koučing je posebno koristan kod klijenata koji su razvili posttraumatski stres sindrom, uključujući žrtve trauma ili maltretiranja, kao i one koji pate od anksioznosti, fobija i paničnih napada.

Tri glavne oblasti dejstva wingwave® koučinga u radu sa klijentima jesu regulacija stresa, koučing za uspeh i koučing za ubeđivanje. Na primer, wingwave® koučing pomaže klijentima:

 • da naprave promene
 • da poboljšaju svoje sposobnosti i veštine
 • da aktiviraju lične sposobnosti i veštine
 • da razviju dobru psihološku kondiciju
 • da odstrane psihičke i emotivne blokade
 • da se oslobode stresa kod kuće i na radnom mestu
 • da postignu lične ciljeve
 • da zadobiju samopouzdanje
 • da uvećaju sopstvenu kreativnost, samouverenost i blagostanje
 • da budu uspešni u javnim nastupima
 • da smanje stres od iscrpljenosti, nesanice i jet-leg
 • da odstrane blokade kao što su strah od letenja, strah od zubara, i sl.
 • da kontrolišu svoj odnos prema hrani i jelu
U toku wingwave® koučinga, klijent ima potpunu kontrolu nad samim procesom i može u bilo kom trenutku da ga nastavi ili prekine. Kouč ne insistira na vođenju procesa, što pomaže uspešnom razrešenju. Klijenti sami dolaze do razumevanja i grade put do cilja prema sopstvenim idejama, osećanjima i ponašanju.