Koučing

u skladu The Art & Science of Solution Focused Coaching

iz Erickson College of Canada

Koučing je moćan pristup koji ima za cilj pronalaženje rešenja u procesu pomaganja i podrške pojedincu u njegovom ostvarenju vlastite izvrsnosti. Koučing predstavlja značajnu i dragocenu saradnju između mentora-kouča i klijenta; to je kreativan, izazovan i motivirajući razgovor koji vodi transformaciji i usmerava klijenta ka ličnom i profesionalnom samoostvarenju u sigurnom okruženju koje pruža podršku.

Jedna od najboljih strana koučinga je da kombinuje različite tehnike i metode, kao što su NLP, vizualizacija, trans, itd., koje vode pojedinca ka stalnom rastu i razvoju, učenju i efikasnom radu i poboljšanju kvaliteta života na svim poljima. Koučing se zasniva na principima da ljudi već imaju sva potrebna sredstva, da niko od nas nije "pogrešan" ili "razmažen"; iza svakog ponašanja je pozitivna namera, ljudi su OK, promena je neizbežna, i tako dalje; koučing omogućava klijentu da otkrije sopstvenu kreativnost, sopstvena sredstva, potencijale i ciljeve, i još jednom oseti svrsishodnost.

Profesionalni kouč ima nekoliko osnovnih sposobnosti i veština, kao što su:

  • Slušanje, posmatranje i precizno praćenje potreba i ciljeva pojedinca, što znači da je svaki trenerski sastanak jedinstveno iskustvo za obe strane.
  • Postavljanje jasnih i relevantnih pitanja sa ciljem da ohrabri pojedinca na njegovom putu samootkrivanja.
  • Posmatranje emotivnog, psihičkog i duhovnog stanja kod pojedinca sa ciljem da ih izvede u svesno stanje.
  • Davanje i primanje fidbeka.
  • Naglašavanje da je pojedinac sam odgovoran za sopstvene postupke i rezultate.

Koučing predstavlja močnu vezu između kouča i klijenta koja se temelji na iskrenosti, istini i uzajamnom poverenju. Ovo je odnos koji je pun analize i refleksija, preispitivanja stavova i ponašanja u beybednom i sigurnom okruženju, i koji omogućava klijentu da formuliše svoje sopstvene ideje i rešenja.

Još jedna veoma važna karakteristika koučinga (zbog koje se i kaže da je usmerena ka pronalaženju rešenja) je da se koučing ne bavi specifičnim problemima ili "popravljanjem" pojedinca. Naravno, rešavanje problema ili rad na razvijanju novih veština može da se pojavi tokom procesa. No, glavni cilj koučinga je dolazak do uspeha, promena i menjanja i postavljanja izazova u pojedincu ili timu, podržavanje njegovih prednosti, negovanje izvrsnosti i izgradnja kulture visokih performansi sa novim načinom razmišljanja, osećanja i ponašanja / komunikacije koji omogućava pojedincu ili timu da da se uzdignu iznad sopstvenih problema, da lako pronađu rešenja, da usmeravaju i pravilno koriste znanje u ključnom polju rada i da steknu veći uvid o sebi - o sopstvenim sposobnostima i sopstvenim potencijalima.

Koučing ne savetuje, ne podučava, ne nudi odgovore i nije usko povezan sa kontekstom, što znači da kouču nisu potrebne detaljne informacije o poslu kojim se klijent bavi. To znači da kouč može da radi sa bilo kojom oblasti i profesijom, gde god je to potrebno za poboljšanje performansi, za podizanje nivoa svesti ili za personalni i profesionalni razvoj, često u vrlo kratkom vremenskom intervalu.