Awakening the illuminated Heart®

“Mi smo oni koje očekujemo...”

Živimo u vreme beskrajnih promena koje se dešavaju na svim nivoima - Majka Zemlja menja svoju vibraciju, naša kolektivna svest se nikada brže menja…

Važno je pronaći mesto spokoja u nama, da bismo prošli kroz ova vremena s ljubavlju i čvrstinom koji su oduvek bili tu (a koje smo zaboravili).

Cilj programa „Awakening of The Illuminated Heart” je da nam pomogne da se prisetimo ko smo mi zaista i za šta smo zaista sposobni. Kako da se prevaziđu ograničavajuća uverenja i kako da se postigne viši nivo svesnosti. Kako da se pristupi i koristi večna mudrost našeg srca, nasuprot onome što um pokušava da nam nametne da verujemo. Kako da povratimo svoju silu i aktiviramo naše neverovatno božansko sopstvo. Zato što je to ono što zaista jesmo.

„Awakening of The Illuminated Heart” je program kroz koji se prisećamo ko smo zaista, kako da stvaramo iz Srca i kako da aktiviramo prirodnu Merkabu (naše Svetlosno Telo).

Šta da očekujete od programa?

  • Sećanje na to ko smo zaista i za šta smo zaista sposobni.
  • Čišćenje trauma, emocionalnih povreda, ogorčenja.
  • Iskustvo neverovatne moći opraštanja našeg srca.
  • Promena stanja od straha do ljubavi.
  • Sećanje na naše svetlosno telo (našu Merkabu) i njezino aktiviranje, što dovodi do aktiviranja njenog punog potencijala.
  • Aktiviranje svetlosnih zraka na glavi i Zlatnog Oreola.
  • Sećanje kako da komuniciramo sa našom višom svešću.
  • Priključivanje svetu unutrašnje Imaginacije.
  • Prelazak od ispoljavanja dualnosti ka manifestaciji iz srca Jedinstva.
  • Učenje kako da kreiramo i živimo život u sreći i blaženstvu.