Bačove cvetne esencije

Iscelite vase emocije, iscelite vase fizičko stanje

Ovaj jednostavan, ali veoma moćan sistem za lečenje, koji uspešno vraća blagostanje i zdravlje, razvio je dr Edvard Bač (Edward Bach) tridesetih godina prošlog veka. Dr Bač je smatrao da u prirodi postoji lek za svaki problem sa kojim se suočavamo. Stoga je razvio sistem od 38 cvetnih esencija pogodnih za lečenje različitih vrsta emocija, koje istovremeno doprinose poboljšanju mentalnog i fizičkog stanja pojedinca.

Ovaj sistem se zasniva na međusobnoj povezanosti tela, uma i emocija i njihovom uticaju na opšte zdravstveno stanje, uključujući i telesne bolesti. Dr. Bač je zaključio da "um, kao najdelikatniji i najosetljiviji deo tela, najpreciznije pokazuje nalet i tok bolesti, tako da se njegovo stanje uzima kao vodič u izboru lekova ili lekova koji su potrebni. Tokom bolesti dolazi do promene uobičajenog svakodnevnog raspoloženja što dobar promatrač može da primeti pre nego se pojavi sama bolest (ponekad i mnogo pre nego se pojavi), i uz pravovremeno lečenje može da se spreči njeno ispoljavanje. Čak i kada je bolest već prisutna određeni vremenski period, raspoloženje pacijenta će ponovo ukazati na ispravnost leka. "(Dr. Edvard Bač, Dvanaest iscelitelja, izdanje iz 1941. godine)

Suština je da se praćenjem i analizom stanja uma i emocija, kao i pogleda na svet pojedinca, koji se vide kao simptomi koji se pojavljuju na površini, može odrediti koje esencije cvetova treba da uzme i da mu se tako da lagana podrška u procesu oporavka. Veoma je važno naglasiti da oporavak ili izlečenje ne znači samo odsustvo bolesti. Ovo ima dubinske efekte na razumevanje uzroka patnje i dovodi do ponovnog otkrivanja naše istinske prirode koja ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja i ravnoteže.

38 Bačovih cvetnih esencija se pripremaju od cveća raznih divljih biljaka i drveća. Pošto su pripremljene na poseban način, one predstavljaju vibracijske esencije i funkcionišu na veoma suptilnom nivou. Ne postoji generalizacija u tretmanu - svaka osoba se tretira kao poseban, jedinstven slučaj, bez obzira na to da li postoji uobičajeni simptom ili bolest. Činjenica da se osoba tretira kao jedna celina omogućava praktičaru da otkrije najdublje izvore i suštinske razloge za nastanak poremećaja i da bude veoma uspešan u oslobađanju puta ka zdravlju.

- Dr. Edvard Bač