Balansirana i harmonizovana energija vodi do zdravlja (od nauke do ezoterije)

U univerzumu je sve sagrađeno od energije.

Ljudsko telo je energetski sistem. Konačno, danas to možemo sa sigurnošću da potvrdimo, jer se drevne i moderne nauke slažu da sve što postoji vibrira sa određenom frekvencijom. Frekvencija je zapravo brzina kretanja određenih čestica koje se zovu elektroni i protoni a koji se nalaze u atomima i molekulima od kojih je sastavljena svaka supstanca ili materija. Svaki predmet, životinja, biljka, čovek a i vazduh oko nas ima svoju vibraciju. Vibracije i polariteti ovih čestica formiraju energetsko polje koje obavija ljudsko telo, zrači nekakvu energiju i neraskidivo je povezano s fizičkim telom i njegovim funkcijama.

Svaki organ, tkivo ili ćelija kod živih bića ima svoju jedinstvenu frekvenciju. Merenja njihove energije pokazuju konstantne vibracije ili rezonanciju. Naučna istraživanja pokazuju da poremećaj ili disbalans u ovim frekvencijama uzrokuje stanja, bolesti, infekcije i oštećenja.

Najmanji poremećaj energije u telu i u njegovom energetskom omotaču narušava zdravlje čitavog ljudskog sistema i okolnih sistema. Ako se energetsko narušavanje izbalansira ili harmonizira, sva energija, svuda, će se vratiti svom prirodnom toku i vibracijama. Snažna harmonizovana energija može da napravi balans u svakom sistemu koji ima energetski poremećaj. Shodno tome, ako na ljudski sistem utičemo energijom koja nije u prirodnoj rezonanciji sa njom, ona će prouzrokovati bolest, i obrnuto, snažna harmonizovana energija će izazvati ravnotežu ili uslovno "isceljenje" obolelog ili neuravnoteženog sistema.

Prema zaključcima naučnog istraživanja, možemo reći da je svaka bolest rezultat disbalansa u frekvencijama ćelija u telu. I kao što smo već pomenuli, svi organi, tkiva i telesni sistemi su sastavljeni od atoma koji vibriraju na istoj frekvenciji. Kada, na primer, virus ili kontaminirana hrana uđe u telo, oni mogu da promene prirodne vibracije tela ili sistema u njemu. Isto važi i za neuravnotežene emocije i misli koje stvaraju suptilniji poremećaj u odnosu na fizičko telo, čime se menja normalni vibracijski obrazac tela.

Na nas mogu uticati spoljni faktori sa kojima smo u rezonanci ili ne, odnosno, oni su za nas korisni ili nisu. To uključuje hranu, vazduh, okolinu, prostor i naravno druge ljude. Fizičko telo ne funkcioniše samo za sebe, ono je u neraskidivoj vezi sa našim ponašanjem, emocijama, mislima, stavovima i ubeđenjima, kao i našim osećajem svrhe i smisla života.

Sve to, u našem telu, prevedeno je na jezik biohemije, u molekule koji prenose informacije poznate kao neuropeptidi, neurotransmiteri i hormoni. Ovi molekuli povezuju nevidljivi svet misli i emocija sa fizičkim svetom našeg tela od krvi i mesa.

U nekoliko reči, mi smo u rezonanciji, u našoj prirodnoj vibraciji i zdravlju, ili smo u neravnoteži, neusklađenosti i bolesti.