Biorezonantna dijagnostika i terapija

Metatron – dokazana efikasnost

Povratak vibracione ravnoteže vaših organa

Metodologija

Nelinearni sistem koristi najnapredniju rezonantnu spektroskopsku analizu, kvantno rezonantnu analizu, akustičku rezonancu, koju koriste naučnici iz Sjedinjenih Država i Rusije. Od tada, do danas, ova tehnologija se stalno testira i poboljšava.

Poslednja istraživanja sprovedena u laboratorijama u Sjedinjenim Državama, Rusiji, Japanu i Nemačkoj pokazuju da ćelije, tkiva i organi u biološkim sistemima imaju strukturu koja ima vrlo precizne bioelektrične karakteristike. Kroz brojne testove je pokazano da se ove karakteristike dramatično menjaju u prisustvu patoloških procesa.

Svaki patološki proces, svaki uzrok nekog stanja, svaka devijacija homeostaze ima svoj elektromagnetni spektar. U zavisnosti od organa, NLS se slaže i povezan je sa frekvencijom elektromagnetnih impulsa tog određenog organa. Tako, aparat čita impulse organa klijenta, a zatim softver obrađuje primljene informacije i identifikuje patološke procese u telu klijenta.

Zdravlje preko frekvencija

Metatron je sistem analize, dijagnoze i terapije koji određuje trenutno stanje tkiva i organa u telu. Omogućava prevenciju ili tretiranje bolesti balansiranjem frekvencija ćelija ili pripremanjem različitih preparata.

Ovaj sistem predstavlja novi koncept "medicine zdravlja", umesto postojećeg koncepta "medicine bolesti" sa značajnim smanjenjem broja pokušaja lečenja i testiranja klijenata, ponekad i sa nepovratnim kontraefektima.

Šta je to?

Metatron se sastoji od interfejsa, slušalica i rezonantne komore. Njime se upravlja preko kompjutera i softvera. Softver sadrži frekvencije svih organa i svih delova tela, i dozvoljava upoređivanje i korekcije.

Tokom pregleda, klijent sedi na stolici, sa rukama i nogama koje ne treba da su prekrštene. Slušalice koje se stavljaju na njegovu glavu emituju i primaju signale iz mozga i električne impulse organa. Ovi signali nisu audio signali.

Svaki organ ima svoj elektromagnetski kod, a kompjuter analizira svaki od ovih kodova u automatskom režimu ili po izboru praktičara. Metatron kreira zdravstveni karton za svakog klijenta i dozvoljava korekciju elektromagnetnih disbalansa, i preporučuje naturopatski tretman.

Metatron je jedinstven sistem za analizu, dijagnozu i terapiju koji pokazuje stanje organa i tkiva, kao i:

  • Zа procenu efikasnosti nekog tretmana u određenom vremenskom periodu;
  • Sprečava stvaranje patoloških procesa i otkriva ih pre nego što se pojave ćelijski poremećaji;
  • Upoređuje efikasnost određenih tretmana i odabira pravi i najbolji tretma.

Zbog izuzetnih performansi koje su bez rizika, danas se Metatron koristi u bolnicama, klinikama, istraživačkim centrima, među sportistima, u centrima za održavanje zdravlja, među dijetetičarima, nezavisnim terapeutima i pojedincima.

Smatra se da će se uskoro masovno koristiti u dijagnostici, lečenju i istraživanju u medicini, a naziva se i medicinom novog doba. Vreme koje tek dolazi. Principi NLS aparata postavljeni su tokom 50-ih godina prošlog veka kada su istraživana polja biorezonance. Proverite stanje vašeg zdravlja i zakažite termin ovde.