Meditacije

Otvori svoj um...

Nekoliko definicija meditacije:

  • “Meditacija je sistematski način utišavanja uma tako da možemo da dopremo do našeg istinskog bića, koje je izvor večne sreće, blaženstva i mira.“
  • “Meditacija je stanje u kome ne postoji um.“
  • “Meditacija je stanje postojanja nakon što smo otkrili naše pravo ja.“
  • “Meditacija je stanje svesti koje nastupa nakon što um prestane da postoji.“
  • “Kad god smo opušteni, kada je naš um utihnut i pažljivo posmatra, kada nismo iznutra posvećeni bilo kakvim mislima - onda meditiramo.“
  • “Meditacija podrazumeva da ne mislimo ni na šta. To nije kontemplacija. To nije koncentrisanje na nešto. To je proces uklanjanja svih misli.“

Zakažite individualnu sesiju ili se prijavite za jedan od kurseva energetske prakse ovde.

Meditacija je zapravo proces otkrivanja sebe.

Na pitanje "Ko si ti?" svi mi odgovaramo nekim opisom ili atributima o sebi samima koji u potpunosti zavise od spoljašnjih okolnosti. Sve ove stvari su identiteti ili uloge koje stvaramo i živimo u našem životu: majka, otac, inženjer, menadžer, živim u Švedskoj, izgledam ovako ili onako, i tako dalje. Međutim, postoji jedan deo nas koji ostaje nepromenjen i netaknut od strane vanjskog sveta i predstavlja srž našeg postojanja.

Meditacija je način da se spozna taj deo - naš istinski identitet.

U stvarnosti, svi mi smo samo svest. Mi nismo naše telo, nismo naše emocije, nismo naš um, nismo naše misli; mi smo duša. Mi smo svest koja oseća i vidi sve što se dešava dok igramo svoju ulogu u životu. Ta svest je po prirodi mirna, spokojna i podmlađuje nas.

Meditacija je proces spoznaje ove svesti koja postoji u nama.

Kada meditiramo, dolazimo u kontakt sa našim pravim ja tj. sa našim pravim identitetom. Redovnom meditacijom polako počinjemo da otkrivamo ovo "Ja" u svim njegovim različitim oblicima, i počinjemo da sebe doživljavamo kao nešto odvojeno od našeg tela i našeg uma.

Samospoznaja kroz meditaciju dramatično menja našu percepciju sveta oko nas. Biti u centru našeg "ja" donosi nam mir, tišinu i neobjašnjivu radost. Štaviše, naša perspektiva se menja na bolje i osećamo izuzetnu sreću, bezuslovnu ljubav i saosećanje za sve što postoji. Ali najvažnije, ovi pozitivni uslovi ne zavise od spoljnih faktora, već su trajni. Stanje samospoznaje je potpuno nezavisno i bezuslovno se budi iznutra.