NLP - Neurolingvističko programiranje

Poboljšajte vase logično, emotivno I intuitivno razmišljanje i postignite više nego što mislite da je moguće

NLP su kao tehniku početkom sedamdesetih godina razvili Ričard Bendler (Richard Bandler) i dr Džon Grinder (John Grinder) kroz modeliranje unutrašnjih strategija i komunikacijskih obrazaca od strane: Frica Perlsa (Fritz Perls), psihoterapeuta i osnivača geštalt škole terapije, Virdžinije Satir (Virginia Satir), čuvenog porodičnog terapeuta, i Miltona Eriksona, svetski poznatog hipnoterapeuta. Oni su primetili da su svi ovi uspešni terapeuti imali veoma neobičan način interakcije sa drugim ljudima. Prvi korak je bio da otkriju njihove obrasce komunikacije, stavove i razmišljanja, a zatim su razmišljali o mogućnostima dobijanja sličnih rezultata kod drugih ljudi kopiranjem ovog stila interakcije.

Neurolingvističko programiranje - NLP (Neuro Linguistic Programming) je komunikacioni model zasnovan na subjektivnom proučavanju jezika, komunikacije, ličnog rasta i razvoja. To predstavlja sistem stavova, veština i tehnika koje formiraju metod razumevanja načina na koji mislimo, komuniciramo i procesuiramo emocije.

Cilj NLP-a je da nas nauči da razumemo naš unutrašnji život, naše unutrašnje strategije i mehanizme, predstave, motivacije, nagone, emocije, ograničavajuće faktore, prijem i obradu informacija i njihov uticaj na naše ponašanje i veze sa drugim ljudima. NLP odgovara na pitanje: "Kako stvari funkcionišu?".

NLP otvara vrata za postizanje izvrsnosti i oblikuje je definisanjem unutrašnjih strategija, komunikacionih obrazaca, stavova i konkretnih načina razmišljanja, te otvara mogućnost da i drugi ljudi lako i bez napora učine isto.

„Neuro“ se odnosi na mozak i nervni sistem, kako se informacije primaju i obrađuju. Svet oko nas opažamo svojim čulima. Mi se služimo očima da vidimo (čulo vida), a isto tako svet poimamo kroz slušanje (čulo sluha), ukus (čulo ukusa), miris (čulo mirisa), dodir i osećaj - fizički i emocionalno (kinestetički). Draži, tj. informacije iz spoljašnje sredine koje primamo preko ovih kanala (čula) se zatim obrađuju od strane nervnog sistema. Na taj način stvaramo sopstvenu "mapu sveta" tj. sopstvenu percepciju realnosti.

„Lingvistički" se odnosi na jezik koji koristimo za opisivanje naših iskustava ili naše stvarnosti u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Sastavljen je od reči koje koristimo da objasnimo informacije koje primamo kroz čula. NLP se bavi uticajem tih reči na naš unutrašnji proces razmišljanja - kako oni određuju kakvo će da bude naše raspoloženje i ponašanje.

„Programiranje" se odnosi na psihičke procese, osećanja, lične navike, obrasce ponašanja, unutrašnje strategije, itd. Ukratko, odnosi se na pitanje kako funkcionišemo, kako se ponašamo tokom dana, da li mi tačno pratimo korake rada dok obavljamo neki zadatak ili naviku, da li se držimo uobičajenog reda stvari (rutine) ili ne, i kako se osećamo.

Prema NLP-u, uspeh i dobri rezultati imaju svoju unutrašnju strukturu. Oni se zasnivaju na nekoliko osnovnih principa preko kojih se obezbeđuje efikasnost NLP-a u smislu individualne fleksibilnosti pojedinca, nepristrasnog pristupa bez kritike i pozicija prihvatanja, slobode i fokusiranja na cilj. Jedan od glavnih ciljeva NLP-a je da pojedincu da veći izbor i da mu taj izbor postane jasno vidljiv, što direktno utiče na njegovu sposobnost da uzme svoj život u svoje ruke.

Efikasna komunikacija i uspešan pristup pronalaženju rešenja su dva glavna razloga zbog kojih se NLP koučing ceni i primenjuje na različitim poljima.