PCM - Veština adaptivne komunikacije

PCM (Process Communication Model) koji je kreirao dr Taibi Kaler, je svetski poznato i moćno sredstvo zasnovano na ljudskom ponašanju. temelji se na nagrađivanim naučnim i kliničkim otkrićima i omogućava korisniku da shvati kako i zašto ljudi komuniciraju.

Process Communication Model se koristi u mnogo industrija. NASA ga koristi u izboru zaposlenih, koristi se u predsedničkim kampanjama i u najmanje 500 kompanija.

Pomaže ljudima da poboljšaju svoje adaptivne komunikacijske veštine. Specijalizovan je za pružanje ključnih rešenja za ljude i timski rad.

Ovaj model se koristi u 50 zemalja, na 22 jezika, a naučilo ga je preko milion ljudi.

Sastoji se iz:
1. Promatranja i razumevanja vlastitog ponašanja, uključujući i zašto se naša motivacija i ponašanje pod stresom mogu promeniti;
2. Razumevanje ponašanja drugih i saznanje kako da učinkovito komunicirate sa njima;
3. Analiziranje konflikata i nesporazuma i znanje kako da se pronađe najefikasnije rešenje koje će da proizvede efikasnu komunikaciju

PCM vam omogućava uspešnu komunikaciju putem verodostojne i dokazane metode dekodiranja ljudskog ponašanja kroz aktivno posmatranje onih oko vas. Uči vas kako da procenite stil drugih na osnovu njihovog ponašanja, načina govora i govora tela. Naučite kako da prepoznate predvidljive problematične obrasce u drugima i sebi i kako da vešto rešite teške situacije pre nego što napetost eskalira.

PCM vam pomaže:

 • da identifikujte i razumete jedinstvenu strukturu ponašanja svakog pojedinca
 • da razumete uticaj životnih događaja na vašu motivaciju
 • da prepoznate predvidljive obrasce koji vode do neprilika
 • da individualizujete svoju komunikaciju sa različitim ljudima


Sposobnost predviđanja ljudskog ponašanja je jedinstvena i uverljiva prednost PCM-a. Ova predvidljivost je jedan od razloga zašto je NASA izabrala ovaj model za selekciju, obuku i zapošljavanje svojih astronauta na svemirskim brodovima.

Osnovni PCM set od 5 adaptivnih komunikacijskih veština

  1. UČENJE

  Naučite 6 suštinskih tipova ličnosti koje svi mi posedujemo sa različitim energijama, njihove jedinstvene prednosti, predvidljivo ponašanje i komunikativne sklonosti.

 • 2. PROCENJIVANJE

  Kroz tehniku aktivnog posmatranja i slušanja, precizno prepoznajte način komunikacije kojem su ljudi skloni i njihove jedinstvene motivacione potrebe.

 • 3. ADAPTIRANJE

  Naučite da prirodno prilagodite vašu komunikaciju i stil upravljanja kako bi odgovarale sklonostima drugih, što će rezultirati efikasnijom komunikacijom i jačim personalnim vezama.

 • 4. PREDVIĐANJE

  Koristeći proverenu metodologiju za predviđanje ljudskog ponašanja, naučite kako da predvidite prekid komunikacije i koje nerealizovane potrebe podstiču takvo ponašanje.

5. REŠAVANJE

Naučite precizne tehnike za rastvaranje tenzije i rešavanje sukoba sa svim tipovima ličnosti i kako da ih ponovo povežete u zdrav i koristan dijalog.

Prema PCM modelu, postoji šest različitih tipova ličnosti i kroz naše živote doživljavamo karakteristike svake od njih. To nisu tipovi ljudi, već tipovi U ljudima. Svako od nas ima dominantan tip ličnosti, tip koji je najjači u nama i istrajava kao naša "osnova" za život. Međutim, PCM takođe raspravlja o tipu koji nazivamo "faza ličnosti", tj. o tipu koji ličnost trenutno doživljava. Dve trećine stanovništva doživljava faznu promenu barem jednom u životu. Razumevanje ovog koncepta "faze" otkriva naše najverovatnije, neposredne reakcije u slučaju kada pokazujemo znakove stresa.