Pranic Healing®

Dobrodošli u svet suptilnih energija

Pranično isceljivanje nije tu da zameni klasičnu medicinu, već da je dopuni. Ako se simptomi nastave ili je bolest ozbiljna, odmah se obratite lekaru ili licenciranom praktiraču za pranično isceljenje. - Master Čoa Kok Sui

Drevnu umetnost i nauku Pranic Healing je kreirao duhovni učitelj i master energetskih poslova Master Čoa Kok Sui i predaje se širom sveta. Kada se koristi kao dopuna drugim medicinskim tretmanima, deluje kao snažan katalizator u poticanju prirodne sposobnosti tela za regeneraciju i revitalizaciju.

Iako na prvi pogled izgleda da je telo materijalno, to baš i nije slučaj. Dublje posmatrano, telo je energetsko polje. Gledajući molekule iz kojih je telo napravljeno, možemo videti energetsko polje. U svakoj kulturi i u svakom tradicionalnom medicinskom sistemu, isceljenje se postiže radom sa energijom tela / sistema, na koji utiču naša životna iskustva i energija reaguje na njih promenom količine i frekvencije.

Prema tome, Pranic Healing se zasniva na kompletnoj strukturi ljudskog tela. Fizičko telo čoveka sastoji se iz dva dela: vidljivog fizičkog tela i nevidljivog energetskog tela koje se naziva bioplazmatičko telo. Vidljivo fizičko telo je deo ljudskog tela koje vidimo, dodirujemo ga, i na njega smo navikli. Bioplazmatično telo je nevidljivo energetsko telo koje prodire u fizičko telo i prostire se i izvan njega.

Pranično isceljenje je netaktilna energetska tehika koja koristi Pranu ili "ki" (životnu energiju) u svrhu sveobuhvatnog tretiranja fizičkog tela. Prana je sanskritska reč koja znači "životna sila", nevidljiva bioenergija ili vitalna energija koja održava telo živim. Pranic Healing je široko korišćeno i primenjivano u drevnim civilizacijama Kine, Egipta i Indije.

Obuhvata lako razumljive prirodne tehnike isceljivanja, koje uključuju pročišćavanje i energizaciju energetskog sistema, što osigurava slobodan protok Prane kroz ljudski sistem. U Pranic Healing, Prana se koristi za podsticanje specifičnih biohemijskih procesa i ubrzavanje urođene sposobnosti organizma da spreči, ublaži i leči širok spektar fizičkih, emocionalnih i mentalnih bolesti.

Metode su jednostavne i lako se uče; svako može da nauči i da primeni Pranic Healing za mnogo kratko vreme. Nije potrebno prethodno znanje. Pranic Healing zahteva vreme za usavršavanje. Svaka zdrava osoba sa prosečnom inteligencijom, koncentracijom i upornošću može da nauči Pranic Healing za vrlo kratko vreme. Nije potreban nikakav fizički kontakt, jer se Pranic Healing primenjuje primarno na energetsko telo.