Tradicionalni Usui Reiki

"Moć praktičara ne dolazi iz neke posebne sposobnosti, već od zadržane hrabrosti I svesnosti da se koristi I izrazi univerzalna regenerativna moć koju svako ljudsko biće prirodno poseduje."

Šta je Reiki?

Reiki je precizan drevni tibetanski sistem za isceljivanje, balansiranje i balansiranje energije, koji se koristi za ublažavanje stresa, relaksaciju i zdravlje. To je lagana, jednostavna, prirodna i sigurna metoda za duhovno isceljenje i samousavršavanje koju svako može da koristi. Reiki je ponovo otkriven krajem XIX veka od strane japanskog doktora Mikao Usuija (Mikao Usui), a kasnije ga je širom sveta proširio Havajo Takata (Hawayo Takata).

Reč Reiki se sastoji od dve japanske reči - "rei", što znači "božja mudrost ili viša sila" i "ki" što znači "univerzalna životna energija". Reiki zapravo predstavlja "duhovno usmeravanu univerzalnu životnu energiju". Reiki poseduje svoju mudrost, ne može se manipulisati i teče gde god postoji nekakva neravnoteža.

Reiki & Iscelenje

Reiki se zasniva na ideji (koju ima svaka energetska i duhovna tehnika isceljenja) da u vasioni postoji izobilje duhovne energije. U univerzumu postoji "životna sila" koja određuje da li smo živi ili ne, kao i koji je stepen našeg blagostanja. Ta "životna sila" stalno teče kroz naše fizičko i energetsko telo. Svi mi imamo urođeni dar za isceljenje - naše telo može da se izleči samo, a to se radi "polaganjem ruku". Postoji nekoliko pozicija u kojima je onaj koji daje Reiki u direktnom kontaktu sa klijentom, ali u većini Reiki tretmana nema nikakvog dodira.

Onaj koji daje Reiki drži dlanove nekoliko centimetara od tela klijenta i odatle upravlja energetskim poljem. U Reikiju, energija se na specifičan način usmerava ka telu u kojem je energija van ravnoteže, da bi se to telo iscelilo, harmonizovalo i da bi mu se povratila ravnoteža.

Reiki leči kompletnu ličnost - telo, emocije, um, duh i karmu, stvarajući mnoge korisne efekte kao što su relaksiranost, osećaj unutrašnjeg mira, bezbednosti i blagostanja. To dovodi telo u harmoniju, oslobađajući ga od telesnih i emocionalnih blokada. Reiki otvara vrata tako da možemo da se vratimo u našu sopstvenu izvrsnost, kakva god da je, tretirajući uzroke i otklanjajući posledice. Reiki tretman dovodi do duboke opuštenosti.

Reiki se pokazao uspešnim u pružanju pomoći u lečenju skoro svih bolesti koje su poznate ljudima, i uvek daje blagotvorne rezultate. Takođe, Reiki može da se kombinuje sa svim drugim medicinskim i terapeutskim tehnikama kako bi se ublažili neželjeni efekti i da bi se lako oporavilo.

Reiki nije religija i nije dogma. Reiki duhovnost budi odgovornost da se živi i deluje u harmoniji sa drugim ljudima. Dr Mikao Usui, osnivač Reiki rehabilitacionog sistema prirodnog isceljenja, preporučuje nekoliko jednostavnih etičkih ideala koji potiču mir i harmoniju, univerzalne za sve kulture.

Principi Reiki metode:

  • Samo danas, neću da se brinem;
  • Samo danas, neću da se ljutim;
  • Samo danas, ću da pokažem zahvalnost za sve moje blagoslove;
  • Samo danas, iskreno ću da obavljam svoj posao;
  • Samo danas, ću da poštujem moje pretke, učitelje i sva živa bića.

– Dr. Mikao Usui