Shamanic Heart Healing®

Šaman je onaj koji posmatra i zna život u njegovom savršenstvu.

Šamanizam je duhovna praksa koja se može naći u kulturama širom sveta od antičkih vremena do danas. Ove prakse koegzistiraju milenijumima u različitim kulturama, sistemima upravljanja i organizovanim religijskim praksama.

Mnoge formalne religije, od hinduizma do islama, imaju drevne šamanske korene i još uvek nose šamanske teme u dubokoj vezi s božanskim u svim stvarima. Šamanske prakse su praktične i fleksibilne. Jedna od njih je i Shamanic Heart Healing therapy.

Shamanic Heart Healing therapy® ili SHH® je skup tradicionalnog, netradicionalnog i univerzalnog šamanizma, ili u novije vreme poznat kao urbani šamanizam. Iako reč Šaman potiče iz Sibira, sva učenja su univerzalna.

Shamanic Heart Healing je kompletan sistem upotrebe drevnih šamanskih praksi u našem svakodnevnom životu, tako što se povezuje šamanska drevna mudrost sa silama Svetog mesta u našem Srcu.

Teme koje se obrađuju u Shamanic Heart Healing:

 • Podsećanje na Šamana u sebi.
 • Ponovno povezivanje našeg unutrašnjeg vodstva sa šamanskim transom svetlosti.
 • Razumevanje upotrebe Medicinskog Točka u odnosu sa Merkabom.
 • Prevazilaženje naših uverenja i ograničenja u lečenju.
 • Ulazak u šamansko stanje svesti.
 • Podsećanje na proces isceljivanja drugih i samih sebe.
 • Povezivanje sa duhovnim vodičima i saveznicima za lečenje (životinje moći, duhovni učitelji).
 • Aktiviranje i korišćenje naših unutrašnjih čula.
 • Isceljivanje na daljinu, individualno ili u grupi.
 • Učenje kako da se pronađe izvor problema u ličnosti.
 • Lečenje zvukom vašeg glasa.
 • Korišćenje naprednih tehnika kao što je šamansko isceljivanje i vraćanje delova duše.
 • Shvatiti da je mašta najjače sredstvo koje ikada možete imati i da otključava skrivena područja svesti.
 • Šamanska energetska operacija.
 • Vođene i intuitivne prakse i vežbe.