Skalarna energija

Isceljivačka energija sa ugrađenim informacijama za povećanje vaših Vibracija

Skalarna energija je nelinearna i nehercijanska. Ova energetska forma ima kapacitet da prenosi informacije. Ona, između ostalog, ne slabi prolazeći kroz vreme ili prostor.

Skalarna energija ne može da se izmeri savremenim instrumentima pa se opisuje kao da je bez frekvencije. Ova energetska forma je statička forma energije. Kada se sretnu dve slične frekvencije iz suprotnih pravaca, one se međusobno poništavaju. Ovo rezultira oblikom statičke energije.

Mozak poseduje sopstvene vibracije. Ljudski mozak koristi ove vibracije da komunicira sa samim sobom i sa ostatkom tela. Postoje 4 klasifikacije moždanih talasa - Beta, Alfa, Teta i Delta. Skalarna energija je sposobna da promoviše alfa frekvenciju u mozgu. Tada mozak rezonira na istoj frekvenciji kao energetsko polje zemlje i u stanju je da poveća ove vibracije.

Tradicionalno razumevanje energije je da se kreće u talasima. Međutim, Skalarna energija ne zrači kao talas, već se širi prema vani u koncentričnim, energetskim krugovima.