Reiki Nivo 3/А

Tradicionalni Usui Reiki

Nastavljanjem prakse Reikija sa ovim trećim, naprednim nivoom, bi značilo prodiranje u svet misterioznih doktrina, svetskih i ličnih. Ovaj Reiki kurs otvara vrata našem nesvesnom, koje čuva sve neophodne informacije o nama samima, resursima, potencijalima, sećanjima, emocijama i mislima, svemu što je potisnuto i neprepoznato i koje upravlja životom. Cilj ovog kursa je razumevanje i manipulisanje sopstvenom Senkom i razumevanje koncepta Jedinstva kroz drevno i misteriozno znanje, kroz reintegraciju sopstvene ličnosti i svih njenih delova u celini.

Na ovome kursu ćete naučiti i postići:

 • Mehanizme za duhovni razvoj
 • Značenje evolucionog puta Zemlje i njenih simbola
 • Obrazce po kojima funkcioniše priroda
 • Povezivanje drevnih znanja različitih kultura i nauka
 • Numerološka, geometrijska, vizuelna, astrološka, energetska i druga simbolika
 • Putovanje duše
 • Vraćanje srcu
 • Četvrti simbol i njegovu upotrebu
 • Promenu mentalnog sklopa, moći misli
 • Moć reči
 • Dva usklađivanja (attunements) itd.


Reiki 3/А ona uvećava našu frekvenciju do stadijuma momentalne manifestacije, a sa time traži od nas svesnost visoko razvijenih bića koja će aktivno učestvovati u promenama na Zemlji.